56 677 26 07

Przetargi

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2021r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2021r.

Pliki do pobrania:
- Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych - 04.06.2021r.

Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz termometrów bezdotykowych dla ZOZ w Chełmnie.

Nazwa: Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz termometrów bezdotykowych dla ZOZ w Chełmnie.
Nr post. 10/2021.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.
Termin składania ofert: 26.05.2021 r. do godziny 10:00.

Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe -19.05.2021r.
- Załącznik nr 1 - druk oferty - 19.05.2021r.
- Załącznik nr 2 - 19.05.2021r.
- Załącznik nr 3 - Projekt umowy -19.05.2021r.
- Wyjaśnienia do postępowania - 24.05.2021r.
- Wyjaśnienia do postępowania - 25.05.2021r.
- Wynik postępowania - 07.06.2021r.

Świadczenie usług zabezpieczenia logistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Nazwa: Świadczenie usług zabezpieczenia logistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Nr post. 9/2021.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.
Termin składania ofert_ 17.05.2021 r. godz. 10:00.

Pliki do pobrania:
- Zapytanie Ofertowe - 11.05.2021r.
- Załącznik nr 1 - druk oferty - 11.05.2021r.
- Załącznik nr 2 - Projekt umowy - 11.05.2021r.
- Protokół z wyboru - 24.05.2021r.

Sprzedaż karetki.

Chełmno, dnia 28.04.2021 r.
OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno ogłasza, że
posiada do sprzedaży karetkę sanitarną zużytą:
· Karetka sanitarna z podstawowym wyposażeniem (wózkonosze, krzesełko
kardiologiczne)– Peuegot Boxer 335, poj. silnika 2 999 cm3, rok produkcji 2008,
przebieg 673 000 km, moc 115,5 kW, nr VIN: VF3YCDMFB11410591, ilość 1 szt.
Warunki sprzedaży
1. Szpital dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza,
że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
2. Termin składania ofert upływa 11.05.2021 r. do godz. 1400 Zainteresowanych zakupem
prosimy składać oferty w postaci skanu zapisanego w formacie Portable Document Format
(PDF), za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zoz.chelmno.pl: z dopiskiem
„Oferta zakupu – Karetka sanitarna”.
3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia
poprzedzającego termin składania ofert. Szczegółowych informacji udziela Insp. ds.
Techniczno-Gospodarczych tel. 694 92 82 37.
4. Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak
również prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferują taką samą cenę.

Pliki do pobrania:
- Wybór oferty- 13.05.2021r.

Zakup oraz dostawa kardiomonitorów w ramach dofinansowania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Nazwa:  „Zakup oraz dostawa kardiomonitorów w ramach dofinansowania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia”
Nr post. 7/2021.
Rodzaj zamówienia: Dostawy.
Termin złożenia oferty – 23.04.2021 r., godz. 13:00.
Podstawa prawna zastosowanego trybu zaproszenia do składania ofert i wyłączenia stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
- art. 6a Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U.2020.1842 t.j. z dnia 2020.10.20).

Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe,
- Załącznik nr 1 - formularz oferty,
- Załącznik nr 2 - Specyfikacja,
- Załącznik nr 3 - Projekt umowy.
- Wyjaśnienia treści zapytania - 21.04.2021r.
- Załącznik nr 1 formularz oferty - modyfikacja - 21.04.2021r.
- Wynik postępowania - pismo nr 1 - 27.04.2021r.
- Wynik postępowania - pismo nr 2 - 27.04.2021r.

Sukcesywna dostawa leków do ZOZ w Chełmnie

Nazwa: „Sukcesywna dostawa leków do ZOZ w Chełmnie”
Nr post. 6/2021.
Rodzaj zamówienia: Dostawy.
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.
Termin składania ofert: 23.04.2021 r. godz.11:00

Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe.
- Załącznik nr 1 - druk oferty.
- Załącznik nr 2 - formularze asortymentowo cenowe.
- Załącznik nr 3.
- Wynik postępowania - 04.05.2021r.


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zabezpieczeniu obiektów i terenu ZOZ Chełmno pod względem elektrycznym.

Nazwa: „Zabezpieczenie obiektów i terenu ZOZ Chełmno pod względem elektrycznym"
Nr post. 5/2021.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.
Termin składania ofert: 12.04.2021 r. godz.10:00.

Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe,
- Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna,
- Załącznik nr 1 druk oferty,
- Załącznik nr 2 projekt umowy.
- Protokół z wyboru - 12.04.2021r.

Usługa outsourcingu druku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Nazwa: „Usługa outsourcingu druku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”.
Nr post. 4/2021.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.
Termin składania ofert: 08.04.2021 r. godz.11:00

Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe.
- Załącznik nr 1 do umowy,
- Załącznik nr 1 druk oferty,
- Załącznik nr 2 projekt umowy.
- Wyjaśnienia treści zapytania - 02.04.2021r.
- Załącznik nr 2 - modyfikacja - 02.04.2021r.
- Wyjaśnienia treści oraz zmiana ogłoszenia - 08.04.2021r.
- Załącznik nr 2 - modyfikacja - 08.04.2021r.
- Unieważnienie postępowania -13.04.2021r.

Zakup oraz dostawa aparatu do krioterapii oraz bieżni do ZOZ w Chełmnie.

Dostawa mięsa, drobiu, ryb, wędlin i tłuszczy do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Zakup oraz dostawa maceratora do ZOZ w Chełmnie

Nazwa: „Zakup oraz dostawa maceratora do ZOZ w Chełmnie”
Nr post. 1/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy
Termin składania ofert: 01.03.2021 r. godz.12:00.

Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe,
- Załącznik nr 1 - parametry techniczne,
- Załącznik nr 2 - druk oferty,
- Załącznik nr 3 - projekt umowy.
- Wyjaśnienia treści - 01.03.2021r.
- Protokół z wyboru - 03.03.2021r. - edytowalna
- Protokół z wyboru - 03.03.2021r.

Plan postępowań publicznych na 2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na rok 2020. 

Pliki do pobrania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych.

Nazwa zamówienia: „Dostawa materiałów medycznych dla ZOZ w Chełmnie”
nr post. 30/2020
Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Termin składania ofert: 08.01.2021 r. do godziny 11:00.
Tryb Zamówienia Publicznego: postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielenia Zamówień Publicznych poniżej 30.000 euro.

- Zapytanie ofertowe
- Załącznik nr 1 - Druk Oferty
- Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy
- Załącznik nr 3 - Projekt Umowy.
- Wyjaśnienia treści zapytania - 05.01.2021r.

Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Nazwa zamówienia: „Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”,
nr post. 27/2020
Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Termin składania ofert: 20.11.2020 r. do godziny 11:00.
Tryb Zamówienia Publicznego: postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielenia Zamówień Publicznych poniżej 30.000 euro.


Pliki do pobrania:

Dostawa środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla personelu zakładu opiekuńczo-leczniczego w ZOZ w Chełmnie.

Nazwa zamówienia: "Dostawa środków ochrony osobistej oraz środków do  dezynfekcji dla personelu zakładu opiekuńczo-leczniczego w ZOZ w  Chełmnie"
Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Tryb Zamówienia Publicznego: art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi  sytuacji kryzysowych oraz art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i innych chorób zakaźnych u ludzi
Termin złożenia oferty – 16.11.2020 r., godz. 13:00.
Informacje ogólne: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa  personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,  zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.


Pliki do pobrania:

Zakup oraz dostawa myjni endoskopowej dla ZOZ w Chełmnie

Nazwa zamówienia: „Zakup oraz dostawa myjni endoskopowej dla ZOZ w Chełmnie”, nr post.24/2020
Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Termin składania ofert: 03.11.2020 r. do godziny 13:00.
Tryb Zamówienia Publicznego: postępowanie prowadzone zgodnie z
Regulaminem Udzielenia Zamówień Publicznych poniżej 30.000 euro.

Pliki do pobrania:

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA ZOZ CHEŁMNO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn: „SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA ZOZ CHEŁMNO”, nr postępowania nr 21/2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP dnia 02-10-2020 pod nr 592393-N-2020 Składanie ofert: 13-10-2020 10:00:00 Otwarcie ofert: 13-10-2020 10:10:00 ...
czytaj więcej

Dostawa artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Nazwa zamówienia: „Dostawa artykułów biurowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie” Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Nr post. 22/2020 Termin składania ofert: 08.10.2020 r. do godziny 10:00. Tryb Zamówienia Publicznego: postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielenia Zamówień Publicznych poniżej 30.000 ...
czytaj więcej

Dostawa gazów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Nazwa zamówienia: „Dostawa gazów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie” Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Nr post. 20/2020 Termin składania ofert: do dnia 22.09.2020 r. do godziny 11:00 Tryb Zamówienia Publicznego: postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielenia ...
czytaj więcej

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Tryb Zamówienia Publicznego: Przetarg Nieograniczony Data ogłoszenia: 09.09.2020 r. Nr UZP/TED: 583184-N-2020 Pliki do pobrania: PDF - Ogłoszenie o zamówieniu, PDF ...
czytaj więcej

Zakup, dostawa oraz instalacja sprężarek bezolejowych w ilości 2 szt. dla ZOZ w Chełmnie.

Nazwa zamówienia: "Zakup, dostawa oraz instalacja sprężarek bezolejowych dla ZOZ w Chełmnie" Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Nr post. 18/2020 Termin składania ofert: 16.09.2020 r. godz.11:00 Tryb Zamówienia Publicznego: postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielenia Zamówień Publicznych ...
czytaj więcej

Sukcesywna dostawa płyt CD-R, DVD-R

Nazwa zamówienia: „Dostawa płyt CD-R, DVD-R do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie” Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Nr post. 17/2020 Termin składania ofert: 15.09.2020 r. godz.13:00 Tryb Zamówienia Publicznego: postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielenia Zamówień Publicznych ...
czytaj więcej

Informacja o udzieleniu zamówienia

Realizując postanowienia art.6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07), zamawiający zamieszcza informację o udzieleniu zamówienia. ...
czytaj więcej

Praca - Lekarz Ginekolog - Położnik

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni lekarza ze specjalizacją w zakresie położnictwa i ginekologii w oparciu o umowę cywilnoprawną do pracy w Oddziale Położniczo -Ginekologicznym poza godzinami normalnej ordynacji szpitala - w systemie dyżurów medycznych. ...
czytaj więcej

Dostawa artykułów spożywczych oraz jaj do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Nazwa zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych oraz jaj do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Nr post. 15/2020 Termin składania ofert: 31.08.2020 r. godz.13:00 Tryb Zamówienia Publicznego: postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielenia Zamówień ...
czytaj więcej

ZAKUP SPRZĘTU DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW Z ZAKRESU WIDEOCHIRURGII

Nazwa Zamówienia: „ZAKUP SPRZĘTU DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW Z ZAKRESU WIDEOCHIRURGII DO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE” Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Tryb Zamówienia Publicznego: Przetarg Nieograniczony Data ogłoszenia: 24.08.2020 r. Nr UZP/TED: 577140-N-2020 z dnia 2020-08-24 r. ...
czytaj więcej

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM

Nazwa Zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Tryb Zamówienia Publicznego: Przetarg Nieograniczony Data ogłoszenia: 13.08.2020 r. Nr UZP/TED:574418-N-2020 ...
czytaj więcej

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - DDOM

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZENIE z dnia 10.08.2020 r. Na podstawie art. 26, 46 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie ogłasza konkurs ...
czytaj więcej

Bezgotówkowy zakup oleju napędowego, dostawa olejów silnikowych, płynów oraz akcesoriów

Nazwa zamówienia:„Bezgotówkowy zakup oleju napędowego, dostawa olejów silnikowych, płynów oraz akcesoriów samochodowych do karetek ZOZ w Chełmnie” Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Nr post. 12/2020 Termin składania ofert: 12.08.2020 r. godz.10:00 Tryb Zamówienia Publicznego: postępowanie prowadzone zgodnie z ...
czytaj więcej

Konkurs - Pielęgniarka koordynująca IP i ZRM

O G Ł O S Z E N I E z dnia 05.08.2020r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko: Pielęgniarki Koordynującej Izbą Przyjęć i Zespołami Ratownictwa Medycznego. W związku z powyższym prosi się zainteresowanych o ...
czytaj więcej

Środki ochrony indywidualnej

Nazwa zamówienia: "Dostawa środków ochrony indywidualnej” Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Tryb Zamówienia Publicznego: art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji ...
czytaj więcej

Praca - pielęgniarka medycyny szkolnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie zatrudni pielęgniarkę w medycynie szkolnej na umowę w zastępstwie. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jest zaświadczenie o ukończonym kursie kwalifikacyjnym z medycyny szkolnej – pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania. ...
czytaj więcej

Środki ochrony indywidualnej - szacowanie zamówienia

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia, ZOZ w Chełmnie, zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup środków ochrony indywidualnej dla ZOZ w Chełmnie tj.: 1)maski chirurgiczne 2)fartuchy chirurgiczne barierowe ...
czytaj więcej

Sukcesywna dostawa środków czystości

Nazwa Zamówienia: Sukcesywna dostawa środków czystości dla ZOZ Chełmno Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Tryb Zamówienia Publicznego: Przetarg Nieograniczony Data ogłoszenia: 10.07.2020 r. Nr UZP/TED: 560610-N-2020 Pliki do pobrania (.rar): ...
czytaj więcej

Konkurs - Koordynator Działu Rehabilitacji i Fizjoterapii

O G Ł O S Z E N I E z dnia 03.07.2020r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko: Koordynatora Działu Rehabilitacji i Fizjoterapii. W związku z powyższym prosi się zainteresowanych o składanie ofert. W ofercie należy ...
czytaj więcej

Konkurs - Koordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

O G Ł O S Z E N I E z dnia 03.07.2020r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Koordynatora Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. W związku z powyższym prosi się zainteresowanych lekarzy o składanie ofert. W ofercie należy ...
czytaj więcej

Praca - lekarz Urlog

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni lekarza- specjalistę w dziedzinie: urologii lub specjalizującego się w dziedzinie urologii - udzielającego świadczeń zdrowotnych 1x w tygodniu w Poradni Urologicznej, w oparciu o umowę cywilnoprawną . Szczegółowe warunki ...
czytaj więcej

Modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Ogłasza postępowanie: Modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej i wykonawcy mają do niego ...
czytaj więcej

Zakup oraz dostawa rękawic winylowych niejałowych oraz rękawic nitrylowych niejałowych

Nazwa zamówienia: Dostawa rękawic dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Tryb Zamówienia Publicznego: Art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, ...
czytaj więcej