56 677 26 07

Kontakt z nami

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
PL. RYDYGIERA 1
86 – 200 CHEŁMNO
NIP: 875 13 50 414
REGON: 000310025
KRS: 0000035765
NR KONTA: 73 9484 1163 2700 0702 8519 0001


Dyrekcja

Sekretariat
Agata Ożyńska
tel. 56 677 26 07
fax. 56 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl

Dyrektor
Marzanna Ossowska
tel. 56 677 26 07
fax. 56 677 27 10
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Piotr Piekarski
tel. 56 677 26 80

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Opieki Medycznej
Grażyna Glamowska
tel. 56 677 26 03

Główna Księgowa
Emilia Piłat
tel. 56 677 26 02

Administracja

Koordynator ds. epidemiologii
tel. 56 677 26 03

Księgowość
tel. 56 677 26 13
tel. 56 677 26 19

Kasa
tel. 56 677 26 17

Kadry
tel. 56 677 26 24
tel. 56 677 26 25


Płace
tel. 56 677 26 16


Informatyk
tel. 56 677 26 23

BHP
tel. 56 677 26 20


Statystyka medyczna
tel. 56 677 26 04

Zamówienia Publiczne
tel. 56 677 26 01


Dział rozliczeń z NFZ
tel. 56 677 26 09


Inspektor Ochrony Danych
tel. 56 677 26 66

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej
- Ordynator – tel. 56 677 26 42
- Gabinet lekarski – tel. 56 677 26 43
- Punkt pielęgniarski – tel. 56 677 26 44

Oddział Wewnętrzny
- Gabinet lekarski – tel. 56 677 26 65
- Punkt pielęgniarski – tel. 56 677 26 72


Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy
- Gabinet lekarski – tel. 56 677 26 80
- Punkt pielęgniarski – tel. 56 677 26 45

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
- Gabinet lekarski – tel. 56 677 26 88
- Punkt pielęgniarski – tel. 56 677 26 86


Oddział Pediatryczny
- Gabinet lekarski – tel. 56 677 26 76
- Punkt pielęgniarski – tel. 56 677 26 77


Oddział Intensywnej Terapii
tel. 56 677 27 06


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
tel. 56 677 26 66


Blok operacyjny
tel. 56 677 26 41

Izba Przyjęć
- Pielęgniarka koordynująca – tel. 56 677 26 60
- Izba Przyjęć – tel. 56 677 26 56

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)
- Rejestracja dla dorosłych – tel. 56 677 26 94
- Rejestracja dla dzieci – tel. 56 677 27 02

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (POZN)
tel. 56 677 26 90
tel. 668 229 615

Poradnie

Poradnia rehabilitacyjna
- Rejestracja – tel. 56 677 26 89

Poradnia kardiologiczna
- Rejestracja – tel. 56 677 26 89

Poradnia urologiczna
- Rejestracja – tel. 56 677 26 89

Poradnia neurologiczna
- Rejestracja – tel. 56 677 26 89

Poradnia urazowo-ortopedyczna
- Rejestracja – tel. 56 677 26 89

Poradnia chirurgii ogólnej
- Rejestracja – tel. 56 677 26 89

Poradnia ginekologiczno-położnicza
- Rejestracja – tel. 56 677 26 89

Poradnia diabetologiczna
- Rejestracja – tel. 56 677 26 89

Poradnia zdrowia psychicznego
tel. 56 677 26 06
tel. 882 518 213

Poradnia psychologiczna
tel. 56 677 26 06
tel. 882 518 213

Poradnia laktacyjna
tel. 56 677 26 45

Dział fizjoterapii
- Rejestracja – tel. 56 677 26 94
- Dział fizjoterapii – tel. 56 677 26 71

Szkoła Rodzenia
tel. 56 677 26 45

Pracownie

Pracownia RTG, USG, TK
tel. 56 677 26 62

Pracownia endoskopii
tel. 56 677 26 10

Laboratorium
tel. 56 677 26 36

Pion usługowy

Zaopatrzenie
tel. 56 677 26 26


Apteka
tel. 56 677 26 74
tel. 56 677 26 33


Kuchnia
tel. 56 677 26 49
tel. 56 677 26 75