56 677 26 07

Kokurs

Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Ogłoszenie z dnia 25.07.2022r.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata w rekrutacji wewnętrznej na stanowisko: Pielęgniarki Koordynującej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

W związku z powyższym prosi się zainteresowanych o składanie ofert. W ofercie należy złożyć następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. opisana przez kandydata zwięzła koncepcja pracy funkcjonowania stanowiska objętego konkursem w Podstawowej Opiece Zdrowotnej,
3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. (Dz. U. nr 151, poz. 896) w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz odpis aktualnego prawa wykonywania zawodu,
4. opisany przez kandydata dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
5. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Od kandydata oczekuje się rzetelnego wykonywania świadczeń zgodnie z przygotowaniem zawodowym i obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków oraz materiałów medycznych udostępnionych przez ZOZ w Chełmnie.

Oferty należy składać w terminie 11 dni od daty opublikowania ogłoszenia ( do 5.08.2022r.) w Sekretariacie ZOZ-u lub przesłać na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej".

Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w dniach 8-10 sierpnia 2022r. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 56 677 26 07

Pliki do pobrania: 

Ogłoszenie z dnia 25.07.2022r.

Praca

Praca dla pielęgniarek

Zespół  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie oferuje pracę dla pielęgniarek w szpitalu. Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Zastępcą Dyrektora ds. pielęgniarstwa i opieki medycznej. Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt / składanie CV wraz z numerem kontaktowym.

Telefon: +48  56 6772603    adres  e- mail: pielęgniarstwo@zoz.chelmno.pl 
Telefon: +48  56 6772607    adres  e- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl 

Ogłoszenie z dnia 25.07.2022r.

Praca

Praca dla lekarza specjalisty chorób wewnętrznych oraz dla lekarza do dyzurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarza specjalistę chorób wewnętrznych do pracy w oddziale Chorób Wewnętrznych w godzinach ordynacji i poza godzinami ordynacji (dyżury medyczne) oraz lekarzy w ramach dyżurów medycznych  w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej.
Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.
Kontakt telefoniczny : +48  56 6772607
E- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl 

Ogłoszenie z dnia 5.07.2022r.

Praca

Praca dla fizjoterapeuty oraz terapeuty zajęciowego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie  pilnie zatrudni fizjoterapeutę oraz terapeutę zajęciowego. Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u. Zainteresowanych nasza ofertą prosimy o pilny kontakt lub przesłanie CV wraz z numerem kontaktowym. Telefon: +48  56 6772607    adres  e- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl    Telefon: +48  56 6772624    adres  e- mail: kadry@zoz.chelmno.pl  

Ogłoszenie z dnia 15.03.2022r.                                         

Praca

Praca dla lekarza chirurga oraz lekarza do pełnienia dyżurów w Izbie Przyjęć.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarzy specjalistów :  chirurgów  do pracy w oddziale chirurgicznym w godzinach ordynacji i poza godzinami ordynacji (dyżury medyczne) i w poradni chirurgicznej oraz  lekarzy w ramach dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć Szpitala.
Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.
Kontakt telefoniczny : +48  56 6772607,
E- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl  


Ogłoszenie z dnia 4.03.2022r.

Praca

Praca dla lekarza pediatry oraz dla lekarza do dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarzy specjalistów :  pediatrów do pracy w oddziale pediatrycznym w godzinach ordynacji i poza godzinami ordynacji (dyżury medyczne), pediatrę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w godzinach popołudniowych (w godzinach 13,00-18,00)  2x w tygodniu oraz lekarzy w ramach dyżurów medycznych  w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej.
Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.
Kontakt telefoniczny : +48  56 6772607
E- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl  


Ogłoszenie z dnia 4.03.2022r