56 677 26 07

Oddział Pediatryczny

KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. med. Zofia Piotrowska

KIEROWNIK OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ
Marzenna Bagińska

KONTAKT
Oddział tel. 56 677 26 77
Pielęgniarka koordynująca 56 677 26 46
Gabinet lekarski tel. 56 677 26 76

Oddział pediatryczny obejmuje opieką dziecko do 18 roku życia, zapewniając leczenie i opiekę pielęgniarską zgodnie ze standardami postępowania na bardzo wysokim poziomie przez wykwalifikowany personel. Propagując dewizę „drzwi otwartych” dla rodziców, stwarza im warunki do sprawowania opieki nad swoim dzieckiem. Zasady współpracy z rodzicami są zawarte w wewnętrznym regulaminie oddziału.

Oddział posiada 11 sal łóżkowych oraz dysponuje 15 łóżkami/łóżeczkami dla hospitalizowanych dzieci i 15 łóżkami dla rodziców.