56 677 26 07

Oddział Intensywnej Terapii

KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. med. Robert Pietrzak

KIEROWNIK OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ
Izabela Mazurek

KONTAKT
Oddział tel. 56 677 27 06

Oddział dysponuje obecnie 6 stanowiskami intensywnej terapii.

Procedury medyczne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii obejmują następujące świadczenia:
  • intensywną terapię, tj. postępowanie mające na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanie zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu.
  • anestezję, tj. wykonywanie znieczulenia ogólnego lub regionalnego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych i leczniczych.

Wykonujemy znieczulenia ogólne (wziewne , dożylne), znieczulenia kombinowane, blokady centralne, blokady splotów nerwowych oraz nerwów obwodowych do zabiegów operacyjnych.

Podtrzymując funkcje życiowego chorego w stanie zagrożenia życia wspomagamy układ oddechowy, krążenia, funkcje nerek, wątroby, przewodu pokarmowego, stosujemy lecznie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe, wyrównujemy zaburzenia gospodarki wodnoelektrolitowej oraz równowagi kwasowo-zasadowej, leczymy zakażenia, monitorujemy parametry życiowe chorych metodami bezkrwawymi i , fizjoterapię, stosujemy analgosedację oraz profilaktykę powikłań wtórnych.

W oddziale dysponujemy możliwością stosowania technik nerkozastępczych metoda ciągłą. Wykonujemy badania diagnostyczne tj przyłóżkowe rtg, usg, bronchofiberoskopia, tomografia komputerowa, badania laboratoryjne, mikrobiologiczne.