56 677 26 07

Oddział Chirurgii Ogólnej

KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. med. Piotr Kuśpit

KOORDYNATOR OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ
Elżbieta Ziółkowska

KONTAKT
Oddział tel. 56 677 26 92
Gabinet koordynatora tel. 56 677 26 42
Gabinet lekarski tel. 56 677 26 43

Wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej w tym zabiegi laparoskopowe, endoskopowe oraz operacje ortopedyczne. Dysponujemy dostępem do Laboratorium analitycznego, pracowni radiologicznej i endoskopowej.

Pacjenci są hospitalizowani w jedno, dwu i trzyosobowych salach. Zapewniamy profesjonalną opiekę lekarską oraz pielęgniarską.