56 677 26 07

Izba Przyjęć

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Dr n. o zdr. Katarzyna Ziejka

KONTAKT
Pielęgniarka Koordynująca tel. 56 677 26 60
Izba Przyjęć tel. 56 677 26 56

IZBA PRZYJĘĆ JEST MIEJSCEM PIERWSZEGO KONTAKTU ZE SZPITALEM.
PRZYJMUJEMY PACJENTÓW:
  • zgłaszających się do szpitala na podstawie skierowania od lekarza
  • przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego
  • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

DO NASZYCH ZADAŃ NALEŻY:
  • objęcie pacjenta doraźną opieką lekarską i pielęgniarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
  • zapewnienie niezwłocznego badania przez lekarza
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
  • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
  • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej

W IZBIE PRZYJĘĆ:
  • pacjenci przyjmowani są w zależności od stanu zdrowia, a nie w kolejności przybycia
  • Chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością.