56 677 26 07

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. med. Piotr Szudy

KOORDYNATOR OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ
Marzena Cieszkowska

KONTAKT
Oddział tel. 56 677 26 86


Gabinet Lekarski tel. 56 677 26 88

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ( ORO ) przeznaczony jest dla pacjentów z zaburzeniami samodzielnego funkcjonowania i związanym z nimi ograniczonym uczestnictwem w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym, które są spowodowane:
  1. chorobami ortopedycznymi ( zwyrodnienia stawów, zwyrodnienie kręgosłupa z dyskopatią , złamania, osteoproza, )
  2. chorobami układowymi: reumatoidalne zapalenie stawów ( RZS ),łuszczycowe zapalenie stawów ( ŁZS ), zapalenia stawów reaktywne w przebiegu chorób jelit ( np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego ) , zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ( ZZSK )
  3. przewlekłymi chorobami neurologicznymi ( choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane [SM ], niedowłady w okresie późnym )
  4. podeszłym wiekiem ( problemy geriatryczne )

Najliczniejszą grupę pacjentów stanowią chorzy po operacjach:
  1. ortopedycznych ( enodoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych, operacjach rekonstrukcyjnych więzadeł i ścięgien w obrębie stawu kolanowego, ramiennego i skokowego, po operacyjnych repozycjach i stabilizacji złamań kości )
  2. neurochirurgicznych ( po operacjach usunięcia całkowitego lub częściowego krążka międzykręgowego [ dyscectomii ] , krio- lub termoablacji gałązek unerwiających stawy międzywyrostkowe, po operacjach stabilizujących kręgosłupa ) , ale nie wymagający pobytu na oddziale rehabilitacji neurologicznej wczesnej
  3. chirurgicznych ( amputacja kończyn, udrożnienie tętnic )

Kolejną grupę pacjentów stanowią osoby wymagające leczenia rehabilitacyjnego stacjonarnego w przebiegu chorób przewlekłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową powinno być wystawione przez lekarzy oddziałów: neurologicznych, neurochirurgicznych, urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, intensywnej terapii, wewnętrznych lub poradni: rehabilitacyjnych, urazowo-ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych.

Zespół medyczny Oddziału prowadzi leczenie rehabilitacyjne w oparciu o model koordynowanej rehabilitacji medycznej, tzn.: oceniając stan wyjściowy pacjenta oraz postęp leczenia testami wydolnościowymi ( 6 minutowy test korytarzowy ), przesiewowymi testami psychoruchowymi ( test "wstań i idź" ) i analizując przyjmowane przez pacjenta leki ( diagnostyka zjawiska polipragmazji- czyli przyjmowania nadmiernej liczby produktów leczniczych w tym kupowanych bez recepty ) . Zwracamy uwagę na zaburzenia funkcji poznawczych ( widzenia, słuchu, pamięci, orientacji przestrzennej ) oraz różnego rodzaju dysfunkcje psychiczne mające wpływ na samodzielne funkcjonowanie i prawidłowe leczenie pooperacyjne.

Zabiegi kinezyterapii i fizykoterapii odbywają się 2 x dziennie.