56 677 26 07

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Ewa Musiałowska
Tel. 56 677 26 94
Tel. 56 677 27 02

Do zadań POZ należy udzielanie świadczeń medycznych pacjentom, którzy zapisali się na listach naszego POZ i odpowiednio złożyli deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położej, oraz osobom z innego regionu kraju lub zagranicy.

Świadczenia POZ obejmują świadczenia z zakresu medycyn ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii. Świadczenia ukierunkowane są na promocję zdrowia, profilaktykę i diagnostykę schorzeń.

Poradnia Ogólna i Dziecięca znajduje się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, w budynku „B”.

Kontakt e-mail: poz@zoz.chelmno.pl

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH:
 8:00 – 18:00

Rejestracja odbywa się telefonicznie i osobiście. Pacjent zapisywany jest na wyznaczoną godzinę.
REJESTRACJA TELEFONICZNA od 8:00 do 17:30 pod numerem  tel. 56 677 26 94 (Poradnia dla dorosłych)
REJESTRACJA TELEFONICZNA od 8:00 do 14:00 pod numerem tel. 56 677 27 02 (Poradnia dla dzieci)
REJESTRACJA OSOBISTA od 7:30 do 17:30.

Gdy pacjent nie może dotrzeć osobiście do lekarza POZ istnieje możliwość zamówienia wizyty domowej telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.