56 677 26 07

Teleporady

W celu ustalenie terminu teleporady prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem :
56 677 26 94 – poradnia ogólna 
56 677 27 02 – poradnia dziecięca

Teleporady internistyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00.
Teleporady pediatryczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 11:00.

W dniu ustalonej teleporady lekarz POZ skontaktuje się z pacjentem telefonicznie, w przypadku nieodebrania telefonu przez pacjenta, placówka podejmie 3 próby kontaktu w odstępie czasu nie krótszym  niż 5 min.

Kiedy teleporada?
- gdy istnieje podejrzenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
- gdy potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji  leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną,
- gdy potrzebujesz zlecenia na zapatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną,
- gdy potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia
- gdy Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, która lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie podlega fizycznemu badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę?
- zalecenia
- e-zwolnienie
- e-skierowanie
- e-receptę
- zlecenie na test na koronawirusa
- sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał) 

Kiedy wizyta bezpośrednia?
- gdy nie wyrażasz zgody na teleporadę
- gdy cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy
- gdy istnieje podejrzenie choroby nowotworowej
- gdy Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat
- gdy masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.