56 677 26 07

Oddział Wewnętrzny

KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. med. Jarosław Chlipała

KIEROWNIK OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ
Alicja Poniatowska

KONTAKT
Oddział tel. 56 677 26 72
Gabinet lekarski tel. 56 677 26 65

W naszym oddziale hospitalizowani są pacjenci z chorobami narządu krążenia, układu oddechowego, przewodu pokarmowego oraz zaburzeniami metabolicznymi – głównie cukrzycą i jej powikłaniami.

Każdy pacjent, zgodnie ze wskazaniami ma wykonaną diagnostykę w Pracowniach: EKG, Badań Wysiłkowych, Holtera, Endoskopowej.

Zapewniamy również konsultacje specjalistyczne z zakresu innych dziedzin medycyny w oparciu o szeroką bazę specjalistycznych poradni przyszpitalnych (chirurgii, kardiologii, neurologii, urologii, anestezjologii, psychiatrii, laryngologii, ginekologii) oraz konsultacje ze specjalistami stale współpracującymi ze szpitalem.

Do dyspozycji pacjentów mamy dwu- lub trzyosobowe sale. Pełnimy całodobowe dyżury zapewniając profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską.

Po wypisie ze Szpitala istnieje możliwość dalszego leczenia w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej.
Oddział Wewnętrzny 1
Oddział Wewnętrzny 2
Oddział Wewnętrzny 3