56 677 26 07

Przetargi

Zabezpieczenie obiektów i terenu Szpitala ZOZ Chełmno pod względem elektrycznym.

Nazwa: „Zabezpieczenie obiektów i terenu Szpitala ZOZ Chełmno pod względem elektrycznym”

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy,

wartość mniejsza niż 130 000 zł netto

Termin składania ofert:  30.11.2022 r. do godziny 10:00.

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe - 23.11.2022r.

- Załącznik nr1 - 23.11.2022r.

- Załącznik nr2 - 23.11.2022r.

- Załącznik nr3 - 23.11.2022r.


Zakup oraz dostawa videogastroskopu dla ZOZ w Chełmnie.

Nazwa: „Zakup oraz dostawa videogastroskopu dla ZOZ w Chełmnie”,

nr post. 48/2022,

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: wartość mniejsza niż 130 000 zł netto

Termin składania ofert:  28.11.2022 r. do godziny 10:00.

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe - 21.11.2022r.

- Załącznik nr 1 - formularz oferty - 21.11.2022r.

- Załącznik nr 2 - Specyfikacja - 21.11.2022r.

- Załącznik nr 3 - 21.11.2022r.

- Modyfikacja załącznika nr 1 - 22.11.2022r.

- Zmiana ogłoszenia - 22.11.2022r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Pliki do pobrania:
- Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych - 04.11.2022r.

Ogłoszenie o szacowaniu wartości zamówienia na usługę zabezpiecze nie obiektów i terenu ZOZ Chełmno pod względem elektrycznym.

Nazwa: ogłoszenie o szacowaniu wartości zamówienia na usługę zabezpieczenie obiektów i terenu ZOZ Chełmno pod względem elektrycznym

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Inne, szacowanie wartości zamówienia

Termin składania ofert: 09.11.2022 r.

Pliki do pobrania:

- Ogłoszenie szacowanie - 02.11.2022r.

- Załącznik nr 1 - 02.11.2022r.

- Załącznik nr 2 - 02.11.2022r.

Ogłoszenie o szacowaniu wartości zamówienia na sługę sterylizacji z pełnym procesem obróbki technologicznej.

Nazwa: ogłoszenie o szacowaniu wartości zamówienia na sługę sterylizacji z pełnym procesem obróbki technologicznej.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Inne, szacowanie wartości zamówienia

Termin składania ofert: 27.10.2022 r.

Pliki do pobrania:

- Szacowanie - ogłoszenie - 24.10.2022r.

- Załącznik nr 1 - Formularz szacowania - 24.10.2022r.

- Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy - 24.10.2022r.

- Szacowanie sterylizacja - 26.10.2022r.

- Zmiana sterylizacja - 26.10.2022r.


Remont korytarza w piwnicy szpitala ZOZ w Chełmnie.

Nazwa: „Remont korytarza w piwnicy szpitala ZOZ w  Chełmnie”

Nr post. 43/2022

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp, zamówienie poniżej 130 tyś zł netto

Termin składania ofert:  20.10.2022 r. do godziny 09:00.

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe - 17.10.2022r.

- Załącznik nr 1 - Druk oferty - 17.10.2022r.

- Załącznik nr 2 - Dokumentacja - 17.10.2022r.

- Załącznik nr 3 - Projekt umowy - 17.10.2022r.

- Wynik postępowania - 20.10.2022r.

Sukcesywna dostawa pieluchomajtek, podkładów, myjek dla ZOZ w Chełmnie”

Nazwa: „Sukcesywna dostawa pieluchomajtek, podkładów, myjek dla ZOZ w Chełmnie”,

nr post. 40/2022

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp

Termin składania ofert:  10.10.2022 r. do godziny 14:00.

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe - 04.10.2022r.

- Załącznik nr 1 - druk oferty - 04.10.2022r.

- Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy - 04.10.2022r.

- Załącznik nr 3 - Projekt umowy - 04.10.2022r.

- Wynik postępowania - 17.10.2022r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Pliki do pobrania:
- Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych - 08.09.2022r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Pliki do pobrania:
- Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych - 07.09.2022r.

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę przylepców i setonów dla ZOZ w Chełmnie.

Nazwa: szacowanie wartości zamówienia na dostawę przylepców i setonów dla ZOZ w Chełmnie

Rodzaj zamówienia: dostawy

Termin składania: 09.09.2022 r.

Pliki do pobrania:

- Szacowanie wartości zamówienia - 31.08.2022r.

- Załącznik nr 1 - Formularze cenowe - 31.08.2022r.

- Załącznik nr 2 - Formularz - 31.08.2022r.

- Pismo przewodnie - 02.09.2022r.

- Załącznik nr 1 - Formularze cenowe - 02.09.2022r.

Zakup oraz dostawa diatermii dla ZOZ w Chełmnie.

Nazwa: „Zakup oraz dostawa diatermii dla ZOZ w Chełmnie”, nr post. 36/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp
Termin składania ofert:  07.09.2022 r. do godziny 11:00.

Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe - 30.08.2022r.
- Załącznik nr 1 - Formularz oferty - 30.08.2022r.
- Załącznik nr 2 - Specyfikacja - 30.08.2022r.
- Załącznik nr 3 - Projekt Umowy - 30.08.2022r.
- Wyjaśnienia treści - 02.09.2022r.
- Wynik postępowania - 13.09.2022r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Pliki do pobrania:
- Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych - 25.08.2022r.

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz płyt.

Nazwa: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz płyt”

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp

Termin składania ofert: 30.08.2022 r. do godz. 12:00

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe - 23.08.2022r.

- Załącznik nr 1 - Druk oferty - 23.08.2022r.

- Załącznik nr 2 - Pakiet nr 1 - 23.08.2022r.

- Załącznik nr 2 - Pakiet nr 2 - 23.08.2022r.

- Załącznik nr 3 - Projekt umowy - 23.08.2022r.

- Wynik postępowania - 12.09.2022r.

Zakup oraz dostawa pulsoksymetru oraz kapnografu dla ZOZ w Chełmnie.

Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego - detektor cyfrowy.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Pliki do pobrania:
- Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych - 06.07.2022r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO.

Chełmno, dnia 22.06.2022 r.
N/znak: ZOZ.II/ZP/113/2022
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno ogłasza, że posiada do sprzedaży:
Środek trwały Ilość Rok produkcji Uwagi
Detektor cyfrowy DRTECH Exprimer
3643 Wi-FI
2020 Sprawny technicznie
Warunki sprzedaży
1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty – załącznik nr 1.
2. Termin składania ofert upływa dnia 05.07.2022 r. do godz. 1400
Zainteresowanych zakupem prosimy o złożenie ofert na załączniku nr 1, w postaci skanu
zapisanego w formacie Portable Document Format (PDF) lub w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą poczty elektronicznej
na adres: sekretariat@zoz.chelmno.pl z dopiskiem „Oferta zakupu – detektor cyfrowy”.
3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia
poprzedzającego termin składania ofert. Szczegółowych informacji udziela Koordynator
Pracowni, Inspektor Ochrony Radiologicznej Pani Katarzyna Chilińska pod nr tel. 696 07
93 71.
4. Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert,
jak również prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferują taką
samą cenę.
5. Szpital dokonuje analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą (z najwyższą zaproponowaną
ceną) lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
6. Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący.
7. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu następuje po zapłaceniu ceny nabycia.
8. Szczegółową datę i godzinę odbioru przedmiotu sprzedaży należy uzgodnić pod nr tel.
podany w pkt 3.
9. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte w przedmiocie sprzedaży.

pliki do pobrania:
- Ogłoszenie - 22.06.2022r.
- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 22.06.2022r.
- Wynik postępowania - 06.07.2022r.

Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku do ZOZ w Chełmnie

Nazwa: „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku do ZOZ w Chełmnie”

Nr post. 26/2022

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Termin składania ofert: 14.06.2022 r. do godziny 14:00.

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe - 07.06.2022r.

- Załącznik nr1 - Formularz oferty - 07.06.2022r.

- Załącznik nr2 - Formularz - 07.06.2022r.

- Załącznik nr3 - Projekt umowy - 07.06.2022r.

- Załącznik nr4 - Oświadczenie - 07.06.2022r.

- Wyjaśnienia treści - 10.06.2022r.

- Wynik postępowania - 24.06.2022r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie ogłasza sprzedaż sprzętu medycznego:
- Ogłoszenie - 26.05.2022r.
- Załącznik nr 1 - 26.05.2022r.
- wyniki postępowania - 15.06.2022r.

Sukcesywna dostawa leków do ZOZ w Chełmnie, dogrywka

Nazwa: „Sukcesywna dostawa leków do ZOZ w Chełmnie, dogrywka”

Nr post. 24/2022

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Termin składania ofert: 01.06.2022 r. do godziny 13:00.

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe - 23.05.2022r.

- Załącznik nr 1 - formularz oferty - 23.05.2022r.

- Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - 23.05.2022r.

- Załącznik nr 3 - projekt umowy - 23.05.2022r.

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie - 23.05.2022r.

- Zmiana treści zapytania - 26.05.2022r.

- Wyjaśnienia treści zapytania - 27.05.2022r.

- Wynik postępowania - 02.06.2022r.


Dostawa mięsa oraz drobiu do ZOZ w Chełmnie.

Nazwa: „Dostawa mięsa oraz drobiu do ZOZ w Chełmnie”,

Nr post. 22/2022 Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Termin składania ofert: 26.04.2022 r. do godziny 11:00

Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe - 20.04.2022r
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - 20.04.2022r.
Pakiet nr 1 - Mięso - 20.04.2022r.
Pakiet nr 2 - Drób - 20.04.2022r.
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - 20.04.2022r.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie - 20.04.2022r.
Wynik postępowania - 04.05.2022r.

Zakup analizatora rkz i elektrolitów do Laboratorium ZOZ w Chełmnie.

Nazwa: „Zakup analizatora rkz i elektrolitów do Laboratorium ZOZ w Chełmnie”

Nr post. 19/2022

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Termin składania ofert: 22.04.2022 r., do godz. 14:00.


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 13.04.2022r.

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty - 13.04.2022r.

Załącznik nr 2 - Specyfikacja - 13.04.2022r.

Załącznik nr 3 - Projekt umowy - 13.04.2022r.

Wyjaśnienia do postępowania - 19.04.2022r.

Zmiana treści postępowania - 20.04.2022r.

Zmiana zapytania ofertowego - 20.04.2022r.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - 20.04.2022r.

Wynik postępowania - 28.04.2022r.


Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku do ZOZ w Chełmnie.

Nazwa: „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku do ZOZ w Chełmnie”,

nr post. 18/2022 Nr post. 18/2022

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Termin składania ofert: 11.04.2022 r., do godz. 14:00.


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 04.04.2022r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty - 04.04.2022r.

Załącznik nr 2 - pakiety - 04.04.2022r.

Załącznik nr 3 - Projekt umowy - 04.04.2022r.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego - 08.04.2022r.

Wynik postępowania - 27.04.2022r.


Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Pliki do pobrania:
- Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych - 31.03.2022r.

Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz jaj do ZOZ w Chełmnie.

Nazwa: „Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz jaj do ZOZ w Chełmnie”

Nr post. 16/2022

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Termin składania ofert: 01.04.2022 r., godz. 14:00.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 28.03.2022r.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - 28.03.2022r.

Załącznik nr 2 - Pakiet nr 1 - Artykuły spożywcze - 28.03.2022r.

Załącznik nr 2 - Pakiet nr 2 - Jaja - 28.03.2022r.

Załącznik nr 3 - Projekt nr 3 - 28.03.2022r.

Wyjaśnienia do postępowania - 30.03.2022r.

Wynik postępowania - 12.04.2022r.


Zakup oraz dostawa kolonoskopu do Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Nazwa: „Zakup oraz dostawa kolonoskopu do Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”
Nr post. 15/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest
mniejsza niż 130 000 zł netto,  w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Termin składania ofert: 31.03.2022 r., godz. 12:00.
Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe - 24.03.2022r.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - 24.03.2022r.
Załącznik nr 2 - Specyfikacja - 24.03.2022r.
Załącznik nr 3 - Projekt Umowy - 24.03.2022r.
Wynik postępowania - 05.04.2022r.

Aktualizacja planu postępowań na 2022r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Pliki do pobrania:
- Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych - 15.03.2022r.

Zakup oraz dostawa diatermii dla ZOZ w Chełmnie

Nazwa: „Zakup oraz dostawa diatermii dla ZOZ w Chełmnie”,

Nr post. 13/2022 Rodzaj zamówienia: Dostawy Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Termin składania ofert: 22.03.2022 r. do godziny 09:00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 14.03.2022r.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - 14.03.2022r.

Załącznik nr 2 - Specyfikacja - 14.03.2022r.

Załącznik nr 3 - Projekt umowy - 14.03.2022r.

Wyjaśnienia do postępowania - 16.03.2022r.

Wynik postępowania - 25.03.2022r.

Sukcesywna dostawa leków do ZOZ w Chełmnie.

Nazwa: „Sukcesywna dostawa leków do ZOZ w Chełmnie”

Nr post. 8/2022

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Termin składania ofert: 02.03.2022 r. do godziny 13:00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 22.02.2022r.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - 22.02.2022r.

Załącznik nr 2 - Formularze cenowe - 22.02.2022r.

Załącznik nr 3 - Projekt umowy - 22.02.2022r.

Wyjaśnienia treści zapytania - 24.02.2022r.

Wyjaśnienia treści zapytania - 25.02.2022r.

Wyjaśnienia treści zapytania - 28.02.2022r.

Wyjaśnienia treści zapytania - 01.03.2022r.

Wynik postępowania - 09.03.2022r.

Zakup oraz dostawę pieczywa i wyrobów piekarniczych do ZOZ w Chełmnie.

Nazwa: „Zakup oraz dostawę pieczywa i wyrobów piekarniczych do ZOZ w Chełmnie”
Nr post. 7/2022
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.
Termin składania ofert: 25.02.2022 r. do godziny 14:00.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe - 21.02.2022r.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - 21.02.2022r.
Załącznik nr 2 - pieczywo - 21.02.2022r.
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - 21.02.2022r.
Wynik postępowania - 08.03.2022r.

Sukcesywna dostawa druków medycznych do ZOZ w Chełmnie

Nazwa: „Sukcesywna dostawa druków medycznych do ZOZ w Chełmnie”,
Nr post. 5/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.
Termin składania ofert: 25.02.2022 r. do godziny 13:00.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe - 18.02.2022r.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - 18.02.2022r.
Załącznik nr 2 - Formularz druki - 18.02.2022r.
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - 18.02.2022r.
Wyjaśnienia do postępowania - 23.02.2022r.
Wynik postępowania - 03.03.2022r.

Obsługa gospodarcza i techniczna, zaopatrzenie w gazy medyczne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Nazwa: „Obsługa gospodarcza i techniczna, zaopatrzenie w gazy medyczne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”,

Nr post. 6/2022

Rodzaj zamówienia: usługi Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Termin składania ofert: 23.02.2022 r. do godziny 10:00.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 17.02.2022r.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - 17.02.2022r.

Załącznik nr 2 - wzór umowy - 17.02.2022r.

Wynik postępowania - 01.03.2022r.

Obsługa gospodarcza i techniczna, zaopatrzenie w gazy medyczne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Nazwa:„Obsługa gospodarcza i techniczna, zaopatrzenie w gazy medyczne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”,

Nr post. 3/2022 Rodzaj zamówienia: usługi Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Termin składania ofert: 14.02.2022 r. do godziny 10:00.

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe - 09.02.2022r.

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty - 09.02.2022r.

- Załącznik nr 2 - Wzór umowy - 09.02.2022r.

- Unieważnienie postępowania - 16.02.2022r.


Zakup oraz dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych do ZOZ w Chełmnie

Nazwa: „Zakup oraz dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych do ZOZ w Chełmnie”

Nr post. 2/2022

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Termin składania ofert: 07.02.2022 r. do godziny 13:00.

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe - 31.01.2022r.

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty - 31.01.2022r.

- Załącznik nr 2 - 31.01.2022r.

- Załącznik nr 3 - projekt umowy - 31.01.2022r.

- Informacja o zmianie podatku VAT oraz modyfikacji załącznika nr 3 - 03.02.2022r.

- Załącznik nr 3 - Modyfikacja - 03.02.2022r.

- Unieważnienie postępowania - 18.02.2022r.

Aktualizacja planu postępowań na 2022r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2022r.

Pliki do pobrania:
- Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych - 31.01.2022r.

Plan postępowaniń na 2022r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie publikuje Plan Postępowań na rok 2022.
- plan postępowań 2022r.

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla ZOZ Chełmno

Nazwa: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla ZOZ Chełmno”
Nr post. 28/2021.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.
Termin składania ofert: 07.01.2022 r. do godziny 11:00.

Pliki do pobrania:
Zapytanie Ofertowe - 31.12.2021r.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - 31.12.2021r.
Załącznik nr 2 - Pakiety - 31.12.2021r.
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - 31.12.2021r.
Wyjaśnienia do postępowania - 04.01.2022r.
Wyjaśnienia do postępowania - 05.01.2022r.
Wynik postępowania - 17.01.2022r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2021r.

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2021r.

Pliki do pobrania:
- Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych - 29.12.2021r.

Zakup oraz dostawa videogastroskopu dla ZOZ w Chełmnie

Nazwa: „Zakup oraz dostawa videogastroskopu dla ZOZ w Chełmnie”

Nr post. 25/2021.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Termin składania ofert: 09.12.2021 r. godzina 13:00

pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 01.12.2021r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty - 01.12.2021r.

Załącznik nr 2 - Specyfikacja - 01.12.2021r.

Załącznik nr 3 - Projekt umowy - 01.12.2021r.

Wynik postępowania - 30.12.2021r.