56 677 26 07

Dotacja NFOŚiGW

Dotacja NFOŚiGW
Przedsięwzięcie „Termomodernizacja obiektów z wymianą instalacji c.o. w kompleksie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie” zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach zadań inwestycyjnych, składających się z dwóch etapów, zaplanowano termomodernizację czterech budynków, w tym: Termomodernizacja budynku głównego ZOZ, polegająca na modernizacji instalacji c.o. (wymiana grzejników, przewodów, montaż zaworów termostatycznych, hermetyzacja instalacji). Termomodernizacja budynku dyrekcji i administracji ZOZ opierająca się na modernizacji instalacji c.o. (wymiana grzejników, przewodów, montaż zaworów termostatycznych, hermetyzacja instalacji), wymianie okien i drzwi na PCV oraz ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem. Dodatkowo termomodernizacja budynku dyrekcji obejmuje ocieplenie dachu wełną mineralną.

 Termomodernizacja budynku warsztatów terapii zajęciowej, w tym: modernizacja instalacji c.o. (wymiana grzejników, przewodów, montaż zaworów termostatycznych, hermetyzacja instalacji), wymiana okien i drzwi na PCV, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem oraz ocieplenie stropodachu.
Dotacja NFOŚiGW
Dotacja NFOŚiGW 2
Dotacja NFOŚiGW 3