56 677 26 07

Konkurs

Konkurs na stanowisko Kierownika/Koordynatora Laboratorium

Ogłoszenie
z dnia 27.03.2023r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie  ogłasza  konkurs w celu wyłonienia  kandydata  na stanowisko: Kierownika/Koordynatora  Laboratorium.

 

W związku z powyższym prosi się zainteresowanych  o składanie  ofert.

W ofercie należy  złożyć następujące dokumenty:

         

1.podanie o przyjecie na stanowisko objęte konkursem;

2.opisana przez kandydata  koncepcja pracy funkcjonowania laboratorium
w odniesieniu  do kontroli zarządczej i warunków ekonomiczno-finansowych;

3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska:

a)odpis dyplomu – tytułu zawodowego magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany  tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia lub wyższego  wykształcenia medycznego,

b)odpis dyplomu posiadania tytułu specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej (zgodny z profilem laboratorium),                                                      

c)odpis aktualnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (wpis na listę  diagnostów laboratoryjnych);

4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

5.inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

6.oświadczenie, że  kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko  - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Od kandydata oczekuje się rzetelnego wykonywania świadczeń zgodnie z przygotowaniem zawodowym i obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków  oraz  materiałów medycznych udostępnionych przez ZOZ w Chełmnie.

   

Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia
w Sekretariacie  ZOZ-u  lub przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej, Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno. Na  kopercie kandydat umieszcza  swoje imię i  nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko Kierownika/Koordynatora  Laboratorium”  (należy podać  nazwę stanowiska
 objętego konkursem).

  

Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone  przez Komisję Konkursową. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu: 56 6772607.

   

   Pliki do pobrania:

- Klauzula informacyjna  o przetwarzaniu danych osobowych

- Regulamin Konkursu

   Praca

Praca dla logopedy i terapeuty zajęciowego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie oferuje pracę dla logopedy i terapeuty zajęciowego. 

Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt / składanie CV wraz z numerem telefonu do kontaktu. 

Kontakt telefoniczny : +48  56 6772607
E- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl 

Ogłoszenie z dnia 21.03.2023r.

Praca

Praca dla położnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie oferuje pracę dla położnej w szpitalu.

Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Z-cą Dyrektora ds. pielęgniarstwa i opieki medycznej.

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt / składanie CV wraz z numerem telefonu do kontaktu. 

Kontakt telefoniczny : +48  56 6772603
lub +48 56 677 26 07
E- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl 

Ogłoszenie z dnia 21.03.2023r.

Praca

Praca dla lekarza w Izbie Przyjęć oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarza do pracy w izbie przyjęć szpitala w godzinach ordynacji i w ramach dyżurów medycznych oraz lekarzy w ramach dyżurów medycznych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.
Kontakt telefoniczny : +48  56 6772607
E- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl 

Ogłoszenie z dnia 21.03.2023r.

Praca

Praca dla lekarzy specjalistów

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarzy specjalistów:
  • chirurgów do pracy w oddziale chirurgii i poradni chirurgicznej,
  • anestezjologów do pracy w oddziale anestezjologi i intensywnej terapii w godzinach ordynacji i w ramach dyżurów medycznych.
Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.
Telefon: 56 677 26 07, e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl


Ogłoszenie z dnia 21.03.2023r.

Praca

Lekarz Neurlog

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarza neurologa do pracy w poradni neurologicznej. 
Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.
Kontakt telefoniczny: 56 677 26 07
E-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl

Ogłoszenie z dnia 4.01.2023 r.

Praca

Praca lekarzy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarzy specjalistów:
  • pediatrów/neonatologów do pracy w oddziale noworodkowym w godzinach ordynacji i poza godzinami ordynacji (dyżury medyczne),
  • lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej ze specjalizacją z pediatrii/chorób wewnętrznych lub z medycyny rodzinnej
Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.
Telefon: 56 677 26 07, e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl


Ogłoszenie z dnia 18.11.2022r.
(C) 2020 Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & CMS: www.studioproffi.pl