56 677 26 07

Konkurs

Konkurs na Koordynatora oddziału chirurgii ogólnej

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 28.01.2021r.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie ogłasza konkurs w celu
wyłonienia kandydata na stanowisko Koordynatora Oddziału
Chirurgii Ogólnej.

W związku z powyższym prosi się zainteresowanych lekarzy
o składanie ofert.
W ofercie należy złożyć następujące dokumenty:
1. podanie o przyjecie na stanowisko objęte konkursem;
2. opisana przez kandydata koncepcja pracy funkcjonowania oddziału w odniesieniu
do kontroli zarządczej i warunków ekonomiczno- finansowych;
3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego
stanowiska( odpis dyplomu lekarza, odpis dyplomu uzyskania tytułu specjalisty w
w określonej dziedzinie medycyny , odpis aktualnego prawa wykonywania zawodu);
4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata oraz 8-letni staż pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje ;
6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko -klauzula
informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Od kandydata oczekuje się rzetelnego wykonywania świadczeń zgodnie z przygotowaniem
zawodowym i obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i
innych środków oraz materiałów medycznych udostępnionych przez ZOZ w Chełmnie.
Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia w
Sekretariacie ZOZ-u lub przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej,
Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i
nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „ Konkurs
na stanowisko Koordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej” (należy podać nazwę
stanowiska objętego konkursem).
Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową. O terminie
konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu: 56 6772607.
Pliki do pobrania:
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- Regulamin Konkursu
Pliki do pobrania:
 - Klauzula Informacyjana

Konkurs

Konkurs - Starszego asystenta - Lekarza w oddziale Chirurgii.

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 28.01.2021r.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie ogłasza konkurs w celu
wyłonienia kandydata na stanowisko Starszego Asystenta-Lekarza
w Oddziale Chirurgii Ogólnej.

W związku z powyższym prosi się zainteresowanych lekarzy
o składanie ofert.
W ofercie należy złożyć następujące dokumenty:
1. podanie o przyjecie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego
stanowiska( odpis dyplomu lekarza, odpis dyplomu uzyskania tytułu specjalisty w
w określonej dziedzinie medycyny , odpis aktualnego prawa wykonywania zawodu);
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata;
5. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko -klauzula
informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Od kandydata oczekuje się rzetelnego wykonywania świadczeń zgodnie z przygotowaniem
zawodowym i obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i
innych środków oraz materiałów medycznych udostępnionych przez ZOZ w Chełmnie.
Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia w
Sekretariacie ZOZ-u lub przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej,
Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i
nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „ Konkurs
na stanowisko Starszego Asystenta w Oddziale Chirurgii Ogólnej” (należy podać
nazwę stanowiska objętego konkursem).
Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową. O terminie
konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu: 56 6772607.
Pliki do pobrania:
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- Regulamin Konkursu

Pliki do pobrania:
- Klauzula informacyjna.

Praca

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni lekarza- specjalistę w dziedzinie: anestezjologia i intensywna terapia w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni lekarza- specjalistę w dziedzinie: anestezjologia i intensywna terapia w Oddziale  Anestezjologii i Intensywnej Terapii  w oparciu o umowę cywilnoprawną ( także dyżury medyczne)  w  Szpitalu w Chełmnie.

Oferujemy  atrakcyjną bardzo dobrze płatną pracę.

     Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.

Zainteresowanych nasza ofertą prosimy o kontakt:telefon:

+48  56 6772607,

E- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl  

Praca

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie zatrudni pielęgniarkę w medycynie szkolnej.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni - Pielęgniarkę w medycynie szkolnej. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jest zaświadczenie o ukończonym kursie kwalifikacyjnym z medycyny szkolnej - pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania.
Szczegółowe warunki pracy, rodzaj umowy i wynagrodzenia do omówienia z Zastępcą Dyrektora ds. pielęgniarstwa i opieki medycznej.
Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt/składanie CV.

Telefon kontaktowy: 56 6772603 lub 56 6772607

E-mail : pielegniarstwo@zoz.chelmno.pl