56 677 26 07

Praca

Praca na stonowisko specjalista ds. projektów -pozyskiwania dotacji i funduszy zewnętrznych oraz wyceny procedur medycznych

Poszukujemy kandydatów na stanowisko :
specjalista ds. projektów -pozyskiwania dotacji i funduszy zewnętrznych oraz wyceny procedur medycznych.                      
PROFIL KANDYDATA 
  • Wykształcenie  wyższe 
  • Samodzielność i znajomość specyfiki pracy projektowej  
  • Wysokie umiejętności komunikacyjne, kreatywność i wielozadaniowość 
  • Skrupulatność i rzetelność w codziennej pracy 
  • Mile  widziane doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych  dla projektów ubiegających się o dotacje unijne, szczególnie projektów dla podmiotów leczniczych, z programów krajowych i regionalnych        
Oferujemy:     
  • Możliwość długoterminowej współpracy- nie zatrudniamy -”pod jeden projekt” 
  • Stabilne zatrudnienie w naszym Zespole Opieki Zdrowotnej  
Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny, albo o przesłanie aplikacji na adres mailowy.   Zespół Opieki Zdrowotnej, Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno.

Kontakt telefoniczny: (056) 6772607- Sekretariat 
                              (056) 6772624/25 -Kadry
 E- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl           
            kadry@zoz.chelmno.pl


Ogłoszenie z dnia 17.07.2024r.

Praca

Praca w aptece

Poszukujemy  mgr farmacji  do pracy w  Aptece Szpitalnej w pełnym wymiarze  godzin czasu pracy (lub w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Warunki pracy - rodzaj umowy (o pracę lub cywilnoprawna) oraz warunki

płacy do uzgodnienia z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej.

                              

Oferujemy atrakcyjną pracę w profesjonalnym  i przyjaznym zespole, w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy – elastyczne godziny pracy.

  

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny, albo o przesłanie aplikacji na adres mailowy; 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej, Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno.

 

Kontakt telefoniczny: 

(056) 6772607- Sekretariat 

(056) 6772624 -Kadry

E- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl  

                      kadry@zoz.chelmno.pl


Ogłoszenie z dnia 17.07.2024r.

 

Praca

Praca dla położnej

Zespół  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie  pilnie zatrudnieni  położną  w szpitalu. Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Zastępcą Dyrektora ds. pielęgniarstwa i opieki medycznej.


Zainteresowanych nasza ofertą prosimy o kontakt/składanie CV z numerem telefonu do kontaktu.


Telefon kontaktowy: +48 56 6772603 

lub +48 56 6772607

E-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl  


Ogłoszenie z dnia 29.04.204r.

Praca

Praca dla lekarza w POZ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej  lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej ze specjalizacją z pediatrii z możliwością pełnienia dyżurów medycznych w  Oddziale Noworodkowym.

 

Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.

Kontakt telefoniczny : +48  56 6772607,

E- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl  


Ogłoszenie z dnia 18.04.204r.

Praca

Praca dla pielęgniarki

Zespół  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie  pilnie zatrudni pielęgniarkę  w szpitalu- w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii - forma  zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt w ramach działalności gospodarczej lub umowa zlecenie) do uzgodnienia.

Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Zastępcą Dyrektora ds. pielęgniarstwa i opieki medycznej.

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt / składanie  CV  z numerem telefonu do kontaktu.

Telefon kontaktowy: +48 56 6772603, lub +48 56 6772607

E- mail: pielegniarstwo@zoz.chelmno.pl  lub sekretariat@zoz.chelmno.pl  


Ogłoszenie z dnia 18.04.2024r.

Praca

Praca dla położenj środowiskowej

Zespół  Opieki Zdrowotnej w Chełmnie  oferuje pracę dla położnej środowiskowej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.     

Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Zastępcą Dyrektora ds. pielęgniarstwa i opieki medycznej.

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt / składanie  CV  z numerem telefonu do kontaktu.

Telefon kontaktowy: +48 56 6772603 lub +48 56 6772607

E-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl  


Ogłoszenie z dnia 20.02.2024r.

Praca

Praca dla lekarzy w POZ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej ze specjalizacją z pediatrii/chorób wewnętrznych ze statusem prawnym tzw. lekarza POZ (zgodnie z ustawą) albo pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej lub ze specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Oferta kierowana jest do:
- indywidualnie do poszczególnych lekarzy,
- lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej,
- lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej,
- mile widziana spółka medyczna posiadająca w swoich zasobach lekarzy specjalistów posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.

Kontakt telefoniczny: 
+48 566772607 (sekretariat Dyrektora) 
      lub 
+48 566772624 (Kadry)

E- mail: 
sekretariat@zoz.chelmno.pl  
      lub 
kadry@zoz.chelmno.pl

Ogłoszenie z dnia 16.10.2023r.

Praca

Praca dla lekarzy specjalistów neonatologów i pediatrów

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarzy specjalistów: neonatologów i pediatrów do pracy w oddziale noworodkowym w godzinach ordynacji i poza godzinami ordynacji (dyżury medyczne) oraz w poradni chirurgicznej.

Oferta kierowana jest do:
- indywidualnie do poszczególnych lekarzy,
- lekarzy specjalizujących się w ramach stażu rezydenckiego w dziedzinie chirurgii ogólnej,
- nawiążemy współpracę z zespołem neonatologów i pediatrów, którzy będą realizować świadczenia zdrowotnej objęte umową,
- mile widziana spółka medyczna posiadająca w swoich zasobach lekarzy specjalistów neonatologów i pediatrów.

Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.

Kontakt telefoniczny: 
+48 566772607 (sekretariat Dyrektora) 
      lub 
+48 566772624 (Kadry)

E- mail: 
sekretariat@zoz.chelmno.pl  
      lub 
kadry@zoz.chelmno.pl

Ogłoszenie z dnia 16.10.2023r.

Praca

Praca dla lekarzy specjalistów anestezjologów

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarzy specjalistów: anestezjologów do pracy w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji i poza godzinami ordynacji (dyżury medyczne).

Oferta kierowana jest do:
- indywidualnie do poszczególnych lekarzy,
- nawiążemy współpracę z zespołem anestezjologów, którzy będą realizować świadczenia zdrowotnej objęte umową tj. wypracowanie kontraktu w ramach umowy pomiędzy ZOZ-em w Chełmnie a NFZ,
- mile widziana spółka medyczna posiadająca w swoich zasobach lekarzy specjalistów anestezjologów.

Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.
Kontakt telefoniczny: 
+48 566772607 (sekretariat Dyrektora) 
      lub 
+48 566772624 (Kadry)

E- mail: 
sekretariat@zoz.chelmno.pl  
      lub 
kadry@zoz.chelmno.pl

Ogłoszenie z dnia 16.10.2023r.

Praca

Praca dla lekarzy specjalistów chirurgów

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarzy specjalistów: chirurgów do pracy w oddziale chirurgicznym w godzinach ordynacji i poza godzinami ordynacji (dyżury medyczne) oraz w poradni chirurgicznej.

Oferta kierowana jest do:
- indywidualnie do poszczególnych lekarzy,
- lekarzy specjalizujących się w ramach stażu rezydenckiego w dziedzinie chirurgii ogólnej,
- nawiążemy współpracę z zespołem chirurgów, którzy będą realizować świadczenia zdrowotnej objęte umową tj. wypracowanie kontraktu w ramach umowy pomiędzy ZOZ-em w Chełmnie a NFZ (w szczególności zabiegi operacyjne),
- mile widziana spółka medyczna posiadająca w swoich zasobach lekarzy specjalistów chirurgów.

Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.

Kontakt telefoniczny: 
+48 566772607 (sekretariat Dyrektora) 
      lub 
+48 566772624 (Kadry)

E- mail: 
sekretariat@zoz.chelmno.pl  
      lub 
kadry@zoz.chelmno.pl

Ogłoszenie z dnia 16.10.2023r.

Praca

Praca dla pielęgniarki w POZ

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie oferuje pracę dla pielęgniarek w szpitalu - w Podstawowej Opiece Zdrowotnej z kwalifikacjami uprawniającymi do pracy w POZ oraz do wykonywania szczepień.

Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Zastępcą Dyrektor ds. pielęgniarstwa i opieki medycznej.

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt / składanie CV wraz z numerem telefonu do kontaktu. 

Kontakt telefoniczny : +48 56 6772603 lub +48  56 6772607
E- mail: pielegniarstwo@zoz.chelmno.pl lub sekretariat@zoz.chelmno.pl 

Ogłoszenie z dnia 4.09.2023r.

Praca

Praca dla pielęgniarki

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie oferuje pracę dla pielęgniarek w szpitalu - w oddziale wewnętrznym w różnych formach zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt w ramach działalności gospodarczej oraz umowa zlecenie).

Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Zastępcą Dyrektor ds. pielęgniarstwa i opieki medycznej.

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt / składanie CV wraz z numerem telefonu do kontaktu. 

Kontakt telefoniczny : +48 56 6772603 lub +48  56 6772607
E- mail: pielegniarstwo@zoz.chelmno.pl lub sekretariat@zoz.chelmno.pl 

Ogłoszenie z dnia 4.09.2023r.

Praca

Praca dla lekarzy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarzy do pracy w izbie przyjęć szpitala w godzinach ordynacji i w ramach dyżurów medycznych, lekarzy w ramach dyżurów medycznych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz lekarza kardiologa do pracy w poradni kardiologicznej.

Szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.

Kontakt telefoniczny : +48  56 6772607
E- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl 

Ogłoszenie z dnia 3.07.2023r.

Praca

Lekarz Neurlog

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej lekarza neurologa do pracy w poradni neurologicznej. 
Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ-u.
Kontakt telefoniczny: 56 677 26 07
E-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl

Ogłoszenie z dnia 4.01.2023 r.