56 677 26 07

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w ramach projektu RPKP.06.01.01-04-0003/20 i podpisanej umowy partnerskiej nr DZ-9021.20.11.433.3.2020 z Województwem Kujawsko-Pomorskim, realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.


W ramach projektu Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie zakupił:

- respirator przenośny,

- respirator transportowy

- defibrylator lifepack 15