56 677 26 07

Projekty UE

Projekty UE

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno w dniu 30.10.2020 r. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Łączna wartość grantu: 36 191,77 zł.

Finansowanie z następujących źródeł:

1)    ze środków europejskich 84,17 %

2)    ze środków dotacji celowej 15,83 %

 

W ramach projektu realizowane będą zadania polegające na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w powiecie chełmińskim poprzez modernizację i doposażenie ZOZ w Chełmnie

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w powiecie chełmińskim poprzez modernizację i doposażenie ZOZ w Chełmnie
  • Podpisanie umowy
  • Remont Oddziału Pediatrycznego
  • Dostawa sprzętu medycznego
  • Dostawa sprzętu i remont Oddziału Intensywnej Terapii oraz remont Oddziału Chirurgicznego
  • Remont Bloku Operacyjnego z Salą Cięć, remont Oddziału Ginekologiczno-położniczego z apteką pod potrzeby laboratorium oraz dostawa sprzętu medycznego

Zakup nowego sprzętu, modernizacja pomieszczeń – to wyższa jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo i komfort życia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ZOZ Chełmno

Zakup nowego sprzętu, modernizacja pomieszczeń – to wyższa jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo i komfort życia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ZOZ Chełmno
Zakup nowego sprzętu, modernizacja pomieszczeń – to wyższa jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo i komfort życia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ZOZ Chełmno 2
Zakup nowego sprzętu, modernizacja pomieszczeń – to wyższa jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo i komfort życia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ZOZ Chełmno 3

Racjonalizacja systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej

Zakup nowoczesnej aparatury medycznej i adaptacja pomieszczeń ZOZ w Chełmnie gwarancją podwyższenia standardów leczenia

Zakup nowoczesnej aparatury medycznej i adaptacja pomieszczeń ZOZ w Chełmnie gwarancją podwyższenia standardów leczenia
Projekt „Świadczenia Zdrowotne na wysokim poziomie w powiecie chełmińskim – zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Projekt „Świadczenia Zdrowotne na wysokim poziomie w powiecie chełmińskim
Projekt „Świadczenia Zdrowotne na wysokim poziomie w powiecie chełmińskim  2