56 677 26 07

Rejestracja do poradni specjalistycznych

Rejestracja do poradni specjalistycznych czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Tel. 56 677 26 89