56 677 26 07

Przygotowanie do badań

INFORMACJE DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCE POBIERANIA MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH:

Zasady postępowania przed pobraniem krwi


Badanie krwi należy wykonać:
1. Rano po wypoczynku nocnym.
2. Na czczo, przynajmniej 12 godzin po ostatnim posiłku.
3. Zachowując lekkostrawną dietę (w dniu poprzedzającym badanie nie należy nadmiernie jeść ani pić, nie odwadniać i nie głodzić się).
4. Przed leczeniem lub przed zażyciem leków (nie dotyczy pacjentów, u których odstawienie leków jest przeciwwskazane).
5. Unikając stresu, nadmiernego wysiłku fizycznego, palenia papierosów, spożywania alkoholu i kofeiny.
6. Kobiety nie powinny wykonywać analiz w okresie około miesiączkowym.

Powyższe zalecenia nie dotyczą stanów nagłych.

Zasady prawidłowego pobrania moczu do badania

I. Aby wykonać badanie ogólne moczu należy:
1. Próbkę moczu dostarczyć w jednorazowym (kupionym w aptece) pojemniku plastikowym.
2. Mocz pobrać rano, po przerwie nocnej, ze środkowego strumienia, bezpośrednio do pojemnika.
3. Przed zbiórką moczu umyć narządy moczowo-płciowe.
4. W przypadku, kiedy pacjent nie jest w stanie oddać moczu do naczynia (np. niemowlę, pacjent obłożnie chory) mocz należy pobrać do specjalnego plastikowego woreczka, założonego w sposób obejmujący ujście zewnętrzne cewki moczowej. Woreczki dostępne są w aptekach.
- po umyciu narządów płciowych i odbytu wodą z mydłem, przykleić woreczek wokół krocza i sprawdzać zawartość co 10-15 minut,
- podpisany woreczek umieścić w pojemniku plastikowym i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.
5. Nie wykonywać badania w okresie okołomiesiączkowym u kobiet.
6. Pojemnik szczelnie zamknąć i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium (w ciągu 2 godz.).

II. Aby wykonać posiew moczu należy:
1. Mocz dostarczyć w jałowym pojemniku, zakupionym w aptece.
Uwaga:
Jeżeli są zlecone dwa badania [ogólne badanie moczu i posiew] należy dostarczyć dwa pojemniki z moczem (każda próbka przygotowana według zaleceń).

2. Mocz pobrać rano po przerwie nocnej ze środkowego strumienia.
3. Umyć ręce oraz narządy moczowo-płciowe wodą z mydłem, a następnie wytrzeć jałowym gazikiem lub nie wycierać.
4. Oddać środkowy strumień moczu bezpośrednio do pojemnika, który trzeba szczelnie zamknąć nie dotykając wewnętrznej powierzchni wieczka.
5. Pobraną próbkę przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C, do czasu dostarczenia do laboratorium.
6. Podpisany imieniem i nazwiskiem pojemnik dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin.
7. Wykonanie badania wskazane jest przed rozpoczęciem leczenia lub minimum 5 dni po odstawieniu antybiotyku.

Zasady prawidłowego pobrania kału do badania

I. Kał – badanie ogólne na pasożyty i krew utajoną

1. Kał należy dostarczyć w jednorazowym pojemniku plastikowym, zakupionym w aptece.
2. W pojemniku należy umieścić kilka grudek kału, pobranych z różnych miejsc.
3. Kał do badania nie może zawierać domieszki moczu, wody z lewatywy czy parafiny.
4. Wszystkie twory budzące podejrzenie np. fragmenty pasożytów czy śluz należy umieścić w pojemniku (nie płukać wodą).
5. Pojemnik należy dostarczyć do punktu pobrań. Kał z dnia poprzedniego można przechowywać w lodówce.
6. Zaleca się, aby badania krwi utajonej w kale nie wykonywać w czasie menstruacji, krwawienia z hemoroidów, po spożyciu alkoholu oraz w trakcie leczenia żelazem, salicylanami i innymi lekami, które mogą drażnić przewód pokarmowy.

II. Kał - posiew
1. Próbkę kału należy pobrać do jałowego pojemnika ze szpatułką i zaraz po pobraniu szczelnie zamknąć. 2. Pojemnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
3. Przed dostarczeniem do laboratorium pobraną próbkę kału należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C.
4. Zaleca się wykonywać badanie przed rozpoczęciem leczenia, a w celu kontroli nie wcześniej niż po 3 dniach od zakończenia leczenia.