56 677 26 07

Koronawirus

Dotyczy: zaleceń Wojewody Kujawsko Pomorskiego

W związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko Pomorskiego zaleceń wydanych w dniu 5 października 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wprowadza się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie następujące rozwiązania organizacyjne:

1. Zakaz odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych.

2. Postępowanie przy udzielaniu osobom upoważnionym informacji o stanie zdrowia:
  • zgodnie z instrukcją P-01-19 możliwość uzyskania przez osobę upoważnioną przez pacjenta informacji telefonicznej po podaniu danych: imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa,
  • możliwość uzyskania przez osobę upoważnioną przez pacjenta informacji osobiście po przejściu triażu (namiot) i wypełnieniu ankiety na terenie oddziału.

3. Postępowanie przy wypisie:
  • zgodne z instrukcją P-01-18 przeprowadzenie lub transport na wózku pacjenta wraz z rzeczami i dokumentami do wejścia na oddział i przekazanie rodzinie,
  • w sytuacji transportu pacjenta przez zespół karetki transportowej załoga karetki odbiera pacjenta z sali chorych oddziału.

4. Odwołanie porodów rodzinnych, zakaz obecności osób towarzyszących przy poradach (porody rodzinne).

5. Telerejestracja i teleporady w poradniach opieki ambulatoryjnej:

6. Zakaz wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych .


Ustalenia wchodzą w życie z dniem 6.10.2020 r.