56 677 26 07

Opieka duszpasterska

W naszym szpitalu opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz wyznania rzymsko – katolickiego. Codziennie odwiedzani są chorzy, którzy mogą skorzystać z sakramentu pokuty, a także przyjąć komunię świętą. W niedzielę i uroczystości w kaplicy szpitalnej sprawowana jest Msza Święta o godzinie 10.30. Kaplica znajduje się na III piętrze szpitala i otwarta jest codziennie do godziny 18.00.

W przypadku gdy pacjent (lub jego najbliższe osoby) poprosi o opiekę duchowną innych kapłanów – ma prawo samodzielnie (lub przez wskazaną osobę) bądź pielęgniarkę zawiadomić duchownego wskazanej przez siebie religii.

Ksiądz Kościoła Rzymsko – Katolickiego:
56 686 00 32
kom. 601 612 164

Pastor Kościoła Zielonoświątkowego
kom. 600 454 661

Pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
kom. 694 216 525

Świadkowie Jehowy
kom. 664 736 403