56 677 26 07

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Pielęgniarka koordynująca POZ : mgr Anita Sitkowska


Poradnia POZ czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 18:00.

 • Rejestracja osobista w godzinach 7:30-17:30
 • Rejestracja telefoniczna w godzinach 8:00-17:30
 • Rejestracja na wizyty domowe oraz teleporady w godzinach 8:00-10:00
 • Teleporada - Lekarz internista oddzwania w godzinach 11:00-13:00
 • Teleporada - Lekarz pediatra oddzwania w godzinach 10:00-11:00
 • Przyjmowanie zamówień na recepty w godzinach 10:00-17:30
 • Odbiór skierowań, recept oraz zleceń na zaopatrzenia w godzinach 15:00-17:00
 • Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych w warunkach domowych od 7:30
 • Szczepienia ochronne w środy w godzinach 11:00-17:00 oraz czwartki i w godzinach 11:00-14:00
 • Programy edukacyjne w piątki w godzinach 11:00-13:00
Kontakt telefoniczny:
56 677 26 94
56 677 27 02
795 453 099

Poradnia Ogólna i Dziecięca znajduje się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w budynku "B".

TYGODNIOWY PLAN PRZYJĘĆ LEKARZY POZ
21.11.2022 - 25.11.2022


 Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med.
W.Płotkowiak
12:00-18:00
8:00-15:00
8:00-15:00
8:00-15:00 12:00-18:00
lek. med.
M. Burc
8:00-15:00
8:00-18:00
8:00-15:00
8:00-15:00
8:00-15:00
lek. med.
A.Soborska
 13:00-15:00 13:00-15:00
 -
 - -
lek. med.
J.Nowakowski
8:00-13:00
8:00-12:00

12:00-15:00 wizyty domowe
8:00-12:00

15:00-18:00
8:00-12:00

12:00-15:00 wizyty domowe
8:00-12:00
lek. med.
K.Kończak
8:00-12:00

12:00-15:00 wizyty domowe
-
8:00-12:00

12:00-15:00 wizyty domowe
8:00-12:00

15:00-18:00
8:00-12:00

12:00-15:00 wizyty domowe
Dr n. med.
A.Sterkowicz
8:00-14:30
8:00-14:30
8:00-17:00
8:00-14:30
8:00-14:30
Dr n. med.
P.Korbal
 - --
-
 -


ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE REALIZOWANE PRZEZ POZ
 • Świadczenia gwarantowane realizowane przez lekarza POZ
  1. Porada lekarska udzielana w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie lub na odległość z użyciem systemów teleinformatycznych,
  2. Porada lekarska udzielona w domu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie,
  3. Świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
  4. Porady pilotażowe realizowane w zakresie badania dzieci i młodzieży,
  5. Badania bilansowe i przesiewowe,
  6. Szczepienia ochronne,
  7. Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i nieobrazowej.
 • Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarkę POZ
  1. Wizyta realizowana w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie lub na odległość z użyciem systemów teleinformatycznych,
  2. Wizyta realizowana w domu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie,
  3. Wizyta patronażowa oraz badania przesiewowe w zakresie monitorowania rozwoju dziecka,
  4. Świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy,
  5. Promocja i edukacja zdrowotna.
 • Świadczenia gwarantowane realizowane przez położną POZ
  1. Wizyta realizowana w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie lub na odległość z użyciem systemów teleinformatycznych,
  2. Wizyta realizowana w domu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie,
  3. Wizyta patronażowa w zakresie opieki nad noworodkiem i niemowlęciem,
  4. Wizyta profilaktyczna,
  5. Promocja i edukacja zdrowotna.


PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W POZ
 • Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi
 • Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego
 • Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim
 • Profilaktyk Chorób Układu Krążenia (CHUK)
 • Profilaktyka Chorób płuc
Opieka koordynowana - wyższy standard POZ (kliknij tutaj)