56 677 26 07

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna czynna jest od 18.00 do 8.00, oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta, przyjmowani są pacjenci w przypadku nagłego zachorowania.

DYŻURU LEKARZA NiŚOZ
(budynek główny szpitala I piętro).

TELEFONY KONTAKTOWE:
Lekarz: 56 677 26 90, 668 229 615
Pielęgniarka: 539 945 940