56 677 26 07

Ankieta Szpitalna

Szanowni Państwo!

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie prowadzone są badania dotyczące satysfakcji z usług medycznych na oddziałach szpitalnych. Poziom Państwa zadowolenia z opieki medycznej w naszym oddziale jest jednym z elementów jakości naszych usług. Poznanie Państwa opinii będzie służyć poprawie skuteczności naszych działań, unikania błędów i niedociągnięć. Proszę o uważne przeczytanie pytań i udzielenie odpowiedzi.

Ankieta jest anonimowa
I. Jak ocenia Pani/Pan przyjęcie do szpitala?
1. Komunikatywność (sposób prowadzenia rozmowy oraz przekazywania informacji)
2. Postawę wobec Pacjenta (życzliwość, zaangażowanie, uprzejmość)
II. Jak ocenia Pani/Pan opiekę lekarską?
1. Postawę wobec Pacjenta (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, uprzejmość)
2. Sposób przekazywania informacji na temat przebiegu diagnozowania oraz leczenia
3. Poszanowanie intymności i godności osobistej pacjenta podczas badań lekarskich
4. Udzielanie przy wypisie ze szpitala zaleceń dotyczących postępowania w okresie poszpitalnym (dalsze leczenie, tryb życia)
III. Jak ocenia Pani/Pan opiekę pielęgniarską/położniczą
1. Postawę wobec Pacjenta (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, uprzejmość)
2. Komunikatywność (sposób prowadzenia rozmowy oraz przekazywania informacji, zapoznanie z prawami i obowiązkami pacjenta)
3. Sprawność wykonywania zabiegów pielęgniarskich (pobranie krwi, iniekcje, opatrunki)
IV. Jak ocenia Pani/Pan jakość wykonywanych badań diagnostycznych
1. Postawa wobec Pacjenta (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, uprzejmość)
2. Możliwość uzyskania informacji o wykonywanym badaniu lub zabiegu
3. Poszanowanie intymności i godności osobistej pacjenta podczas wykonywanych badań diagnostycznych
V. Jak ocenia Pani/Pan pracę rejestracji do poradni specjalistycznych
1. Komunikatywność (sposób prowadzenia rozmowy oraz przekazywania informacji)
2. Postawę wobec Pacjenta (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, uprzejmość)
VI. Czy Poleciłaby Pani/Pan nasz Szpital rodzinie lub znajomym