56 677 26 07

Ankieta POZ

Szanowni Państwo!

Pragniemy poznać Państwa zadanie na temat jakości usług medycznych świadczonych w naszej przychodni. Opinia ta jest nam niezbędna do tego, aby podejmować działania na rzecz poprawy udzielanych świadczeń i wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere wypowiedzi.
Wiek:Wykształcenie:

Miejsce zamieszania:Płeć:

1. Poradnia zapewnia opiekę z poszanowaniem godności osobistej?2. Czy wizyta i badanie odbyło się z zachowaniem zasad prywatności?3. Czy obecność osób trzecich podczas badania miało miejsce po uzyskaniu zgody?4. Czy uzyskał/-a Pan/Pani zrozumiałą informację o swoim stanie zdrowia?5. Czy miał/-a Pan/Pani możliwość współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji np.: planowanych badaniach, konsultacjach czy leczeniu?6. Czy jest Pan/Pani zadowolony/-a z naszych usług?

Pozostałe uwagi dotyczące przychodni: