56 677 26 07

Diagnostyka laboratoryjna

KIEROWNIK
Piotr Jankowski - specjalista analityki klinicznej
tel. 56 677 26 36

Serdecznie zapraszamy na wykonanie badań zleconych przez lekarzy w zakresie:
 • analityki ogólnej (np. badanie moczu)
 • hematologii ( np. morfologia)
 • serologii (np. grupa krwi)
 • biochemii (np. cholesterol)
 • endokrynologii (np. hormon tarczycy)
 • toksykologii (np. narkotyki)
 • parazytologii (wykrycie pasożytów)
 • i wielu innych.

Istnieje również możliwość wykonania odpłatnie badań bez skierowania.

Materiał do badania pobierany jest od poniedziałku do piątku w godz.
od 07:10 do 08:40
w punkcie pobrań na I piętrze budynku głównego
przy Poradni K.

Osoby pracujące, które chcą wykonać badania laboratoryjne zapraszamy również w każdą sobotę do Laboratorium (I piętro) w godzinach 8.00 - 10.00 

Informujemy, że w soboty nie wykonujemy:
krzywej cukrowej, krzywej insulinowej i grupy krwi.

Pacjenci przyjmowani poza kolejnością:

Podstawa prawna: Dz. U. 2008r Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 24, 24a, 24b, 24c i 47c)
 • Kobiety w ciąży
 • Kombatanci
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi
 • Żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

oraz

 • osoby tylko z materiałem biologicznym (kał, mocz)
 • osoby chcące wykonać test obciążenia glukozą
 • dzieci do lat 2
  (istnieje możliwość telefonicznego umówienia dziecka na pobór krwi)

Wyniki można odebrać w laboratorium w godz. 15:00 - 17:00.

Odbiór wyników:
 • osobiście za okazaniem dowodu osobistego
 • przez osobę upoważnioną z własnym dowodem osobistym. Upoważnienie można wydrukować ze strony ZOZ-u lub otrzymać w punkcie pobrań.
 • wyniki badań laboratoryjnych z poradni diabetologicznej przekazywane są bezpośrednio do lekarza a kobiet ciężarnych z poradni ginekologiczno-położniczej do położnej.