56 677 26 07

Polityka jakości

Nadrzędnym celem działań Szpitala jest świadczenie usług leczniczych i pielęgnacyjnych na wysokim poziomie medycznym, organizacyjnym i etycznym dla mieszkańców Chełmna i okolic, zgodnie z obowiązującym prawem.

ZADANIA BĘDĄ REALIZOWANE POPRZEZ:
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie jakości usług medycznych.
 • Realizację działań na rzecz stałego i systematycznego doskonalenia umiejętności i wiedzy pracowników w zakresie wykonywanych przez nich zadań.
 • Działalność w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób na rzecz mieszkańców miasta Chełmna i okolic.
 • Zapewnienie pracownikom optymalnych warunków dla świadczenia usług zdrowotnych wysokiej jakości.

POLITYKĘ JAKOŚCI BĘDZIEMY REALIZOWAĆ POPRZEZ:
 • monitorowanie poziomu satysfakcji pacjenta
 • stworzenie warunków sprzyjających powracaniu do zdrowia oraz przyjaznej atmosfery wobec pacjenta na każdym etapie świadczenia usługi
 • podnoszenie kwalifikacji personelu w zakresie usług medycznych
 • dbanie o wizerunek szpitala i promowanie go na zewnątrz
 • stworzenie warunków do świadczenia usług na wysokim poziomie
 • ciągłą modernizację infrastruktury szpitala
 • osiąganie planowej sprzedaży usług medycznych oraz generowanie zysku dla szpitala.

Dyrekcja deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu we wdrażaniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Jakością, jego stałe doskonalenie dla zapewnienia Pacjentom coraz lepszych warunków leczenia i opieki.

Wszystkich pracowników Szpitala w Chełmnie czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.