- Sukcesywna dostawa leków.
Wpisał: Administrator   

Nazwa Zamówienia: Sukcesywna dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Tryb Zamówienia Publicznego: Przetarg Nieograniczony
Data ogłoszenia: 29.11.2019 r.
Nr UZP/TED:  629103-N-2019

 

Pliki do pobrania:
 
PDF  - Ogłoszenie o zamówieniu,
 
PDF  - SIWZ.
 
XLS  - Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna.
 
PDF  - Zmiana treści SIWZ - 06.12.2019r.
 
PDF  - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 06.12.2019r.
 
PDF  - Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ - 09.12.2019r.
 
DOC  - Modyfikacja SIWZ - 09.12.2019r. 
 
XLS  - Modyfikacja załącznika nr 1 - 09.12.2019r.
 
PDF  - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 09.12.2019r. 
 
PDF  - Wyjaśnienia treści SIWZ - 10.12.2019r.  
 
PDF  - Informacja z otwarcia - 16.12.2019r. 
 
PDF  - Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą - 08.01.2020r. 
 
DOC  - Oświadczenie - 08.01.2020r.   
 
PDF  - Wynik postępowania - 17.01.2020r.