- Dostawa odczynników laboratoryjnych.
Wpisał: Administrator   
Nazwa Zamówienia: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy
Zamawiający: Zespól Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Tryb Zamówienia Publicznego: Przetarg Nieograniczony
Data ogłoszenia: 06.09.2019 r.
Nr UZP/TED: 594226-N-2019
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Ogłoszenie o zamówieniu,
 
PDF  - SIWZ.
 
XLS  - Załącznik nr 1. 
 
PDF  - Zmiana treści SIWZ - 12.09.2019r.
 
PDF  - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 12.09.2019r.
 
PDF  - Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ - 13.09.2019r.
 
XLS  - Modyfikacja załącznika nr 1 - 13.09.2019r. 
 
PDF  - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 13.09.2019r. 
 
PDF  - Informacja z otwarcia ofert - 20.09.2019r. 
 
PDF  - Wynik postępowania - 11.10.2019r.