- Pracownia RTG/TK/USG
Wpisał: Administrator   

 

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI, TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I ULTRASONOGRAFIIKOORDYNATOR PRACOWNI,   

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
Katarzyna Chilińska -

                                     elektroradiolog 

  tel:  56 677 26 62

   PRACOWNIA RTG

czynna jest całą dobę

W godzinach od 7:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku wykonywane są badania ambulatoryjne oraz planowe. W pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta wykonywane są badania      w ramach dyżuru.

Badania rtg planowe wymagające przygotowania się do badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 10:00 (dotyczy zdjęć rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego oraz jamy brzusznej).

Informacje dotyczące sposobu przygotowania się do badań pacjenci otrzymują       w rejestracji lub telefonicznie 56 677 26 62.

Pracownia RTG dysponuje nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie aparatem rtg Multix Fusion Max firmy Siemens. Jest to aparat pracujący w systemie radiografii cyfrowej, która zapewnia natychmiastowe wyniki obrazowania przy jednoczesnej maksymalizacji jakości obrazu. Aparat ten zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa naszym pacjentom i ogranicza wysokość dawki promieniowania do niezbędnego minimum.

Radiografia to najpowszechniej stosowana technika obrazowania ciała wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie to przechodząc przez tkanki o zróżnicowanej gęstości pochłaniane jest w różnym stopniu. W efekcie otrzymuje się obrazy w odcieniach szarości będące dwuwymiarowym odwzorowaniem narządów wewnętrznych i struktur kostnych.

Wskazania do diagnostyki RTG:

- zmiany pourazowe

- bóle układu mięśniowo-szkieletowego

- wady postawy, wady wrodzone i nabyte kręgosłupa

- ciało obce w przewodzie pokarmowym

- stany nagłe ze strony klp (obrzęk płuc) i brzucha (niedrożność jelit, perforacja przewodu pokarmowego)

- choroby przewodu pokarmowego

- choroby z zakresu układu oddechowego i moczowego

 Przeciwwskazania do badania rtg:

- ciąża (w przypadku zagrożenia życia pacjentki lub gdy badanie rtg    nie może być wykonane po rozwiązaniu decyzję o wykonaniu badania     z użyciem promieniowania jonizującego podejmuje lekarz kierujący).

 

Badania RTG wykonywane są na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza.

W Pracowni RTG wykonywane są badania w zakresie konwencjonalnej radiografii kośćca i narządów wewnętrznych.

Zakres badań rtg:

- zdjęcia czaszki

- zdjęcia układu kostno-stawowego

- zdjęcia narządów klatki piersiowej

- zdjęcia narządów jamy brzusznej

- zdjęcia kości długich w pozycji pionowej przy stawie (zdjęcia odległościowe)

-zdjęcia całego kręgosłupa w pozycji pionowej przy statywie (zdjęcia odległościowe)

- badania kontrastowe: urografia, histerosalpingografia.

Dla zapewnienia racjonalnego i bezpiecznego wykonywania badań wykorzystujących promieniowanie jonizujące przestrzegamy następujących zasad:

1. Badania RTG i TK wykonujemy na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza.

2. W rejestracji do pracowni RTG i TK w widocznym miejscu znajduje się informacja, że każda kobieta będąca w ciąży lub podejrzewająca, iż może być w ciąży, powinna poinformować o tym fakcie personel medyczny przed przystąpieniem do badania z użyciem promieniowania jonizującego.

Forma wyniku:

Wyniki badań RTG są przechowywane w formie elektronicznej oraz zapisywane na płytach CD. Pacjent otrzymuje wynik badania w formie cyfrowej na płycie CD oraz w formie papierowej - opis badania wykonany przez lekarza radiologa. Wyniki badań wydawane są              w terminie wyznaczonym przez personel Pracowni RTG.

 

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 14:00

Pracownia TK wyposażona jest w nowoczesny sprzęt- aparat Somatom Scope firmy Siemens.

Tomografia komputerowa jest zaawansowaną technologicznie metodą obrazowania wykorzystującą zjawisko osłabienia promieniowania rentgenowskiego przy przenikaniu przez badany obiekt                          i przekształceniu wyniku pomiarów osłabienia na obraz.

 Wskazania do badania

Ze względu na dobrą rozdzielczość obrazów i czułość metody znajduje ona zastosowanie w diagnostyce wszystkich schorzeń.

Przeciwwskazania do wykonania badania

dotyczą zagrożeń przy stosowaniu promieniowania jonizującego.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania TK jest ciąża pacjentki!

W przypadku zagrożenia życia pacjentki będącej w ciąży lub gdy badanie nie może być wykonane po rozwiązaniu decyzję o wykonaniu badania z użyciem promieniowania jonizującego podejmuje lekarz kierujący.

Wykonywanie badań RTG i TK u kobiet ciężarnych ogranicza się do przypadków, w których nie mogą one być wykonane po rozwiązaniu.

Badania TK wykonywane są na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza.

Rejestracja do badań TK odbywa się w rejestracji Pracowni RTG/TK/USG

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30

Badania TK wykonywane są bez i z użyciem środka kontrastowego. Informacje dotyczące sposobu przygotowania się do badania                 z kontrastem pacjenci otrzymują podczas rejestracji.

Zakres badań TK:

- TK głowy

- TK oczodołów

- TK zatok

- TK piramid kości skroniowych

- TK szyi

- TK kręgosłupa (C,Th,L-S)

- TK klp

- TK HRCT

- TK jamy brzusznej

- TK jamy brzusznej i miednicy małej

- TK wątroby wielofazowe

- TK trzustki wielofazowe

- TK nadnerczy wielofazowe

- TK nerek wielofazowe

- TK miednicy

- TK kości i stawów

- Angio TK tętnic mózgowych

- Angio TK tętnic szyjnych

- Angio TK aorty piersiowej

- Angio TK tętnic płucnych

- Angio TK aorty brzusznej

- Angio TK tętnic nerkowych

- Angio TK tętnic biodrowych

- Angio TK kończyn 

 

Forma wyniku:

Wynik badania TK pacjent otrzymuje w formie cyfrowej na płycie DVD oraz w formie opisu wykonanego przez lekarza radiologa w terminie wyznaczonym przez personel pracowni.

PRACOWNIA USG

czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00 do 13:00

Badania USG w pełnym zakresie wykonywane są przez lekarzy radiologów po uprzedniej rejestracji.

Informacje dotyczące przygotowania się do poszczególnych badań USG pacjenci otrzymują w rejestracji.

Zakres badań USG:

- usg głowy przezciemiączkowe

- usg opłucnej

- usg tarczycy

- usg gruczołu krokowego

- usg jąder

- usg węzłów chłonnych

- usg piersi

- usg jamy brzusznej

- doppler tętnic domózgowych

- doppler tętnic kończyn dolnych

- doppler żył kończyn dolnych

- doppler aorty brzusznej

Forma wyniku:

Wynik badania pacjent otrzymuje w formie opisu i/lub zdjęcia bezpośrednio po badaniu.