- Świadczenie usługi wynajmu i prania bielizny szpitalnej
Wpisał: Administrator   
Nazwa Zamówienia:
Świadczenie usługi wynajmu i prania bielizny szpitalnej.
Rodzaj Zamówienia Publicznego:
Usługi
Zamawiający:
Zespól Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Tryb Zamówienia Publicznego:
Przetarg Nieograniczony
Data ogłoszenia:
24.04.2019r.
Nr UZP/TED:
540543-N-2019
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Ogłoszenie o zamówieniu,
 
PDF  - Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, 
 
DOC  - Załącznik nr 1 do SIWZ.
 
PDF  - Wyjaśnienia i zmiana SIWZ - 02.05.2019r.
 
PDF  - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 02.05.2019r. 
 
PDF  - Informacja z otwarcia ofert - 09.05.2019r.  
 
PDF  - Wybór najkorzystniejszej oferty - 22.05.2019r.