- Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Wpisał: Agata Robaczewska   

Świeżo wyremontowany
oddział położniczo-ginekologiczny w Chełmnie zaprasza pacjentki do porodu w rodzinnej i miłej atmosferze oraz  profesjonalnej opiece.  
Tylko doświadczona kadra medyczna.
Możliwość znieczulenia do porodu również zewnątrzoponowego.