- Konferencja Funduszy Norweskich i EOG
Wpisał: Agata Ożyńska   
 ENG

 

 
 
KONFERENCJA FUNDUSZY NORWESKICH I EOG

 

     W dniu 8 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja organizowana w ramach projektu pn.: „Zdrowy maluszek – edukacja i profilaktyka oraz modernizacja oddziałów w ZOZ w Chełmnie w celu poprawy jakości opieki perinatalnej w regionie” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
Na konferencji zostały przedstawione prezentacje podsumowujące dotychczasowe wyniki prowadzonych programów profilaktycznych, edukacyjnego i realizowanego projektu.
 
 
 
 
     Od początku wdrożenia projektu realizowany jest program edukacyjny dotyczący opieki nad noworodkiem w szpitalu i w domu. Program ten wdrażany jest w oddziale, w poradni K, Szkole Rodzenia i kierowany jest do kobiet ciężarnych oraz położnic i ich rodzin. Metody nauczania stosowane do przekazywania zawartej w programie wiedzy to głównie poradniki, prezentacje, wykłady. Wydano także specjalnie opracowany podręcznik oraz ulotki edukacyjne zawierające wszystkie niezbędne informacje dla przyszłych rodzin. Dużym zainteresowaniem cieszy się Masaż Shantala. Od 2015 roku w warsztatach masażu wzięło udział 106 rodziców razem ze swoimi dziećmi. Natomiast edukacją objętych zostały 264 osoby. Edukowani są rodzice zarówno podczas pobytu na oddziale jak i w Szkole Rodzenia. Po zajęciach z Masażu Shantala pod opieką instruktorek rodzice wykonują masaż swoich dzieci samodzielnie w domu. Większość z rodziców zauważa pozytywny wpływ masażu na samopoczucie i rozwój swoich pociech.
Edukację na oddziale, w Szkole Rodzenia, poradni K i w ramach masażu Shantala przeprowadzono u ponad 1550 osób.
Realizowany projekt przyczynił się do znacznej poprawy poziomu i jakości świadczonych usług medycznych naszym pacjentom. Wpływ na tę poprawę miał zakupiony dotychczas sprzęt zarówno na oddział jak i do Szkoły Rodzenia:
- 2 laktatory elektryczne i 1 manualny,
- bilirubinometr,
- 4 aparaty KTG (w tym jeden do monitorowania ciąży bliźniaczej) wraz z centralnym systemem monitorującym,
- 1 aparat USG,
- 6 elektronicznych wag dla niemowląt,
- 7 pomp infuzyjnych,
- piłki,
- materace,
- fantomy niemowlęce,
- wanienka,
- sprzęt multimedialny,
- pomoce dydaktyczne.

Program predykcji porodu przedwczesnego za pomocą badania USG TV pozwala na wykrycie ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem i objęcie kobiety specjalną opieką medyczną. Części z porodów przedwczesnych można skutecznie zapobiec lub je opóźnić zmniejszając w ten sposób potencjalną ilość powikłań. Trzeba jednak odpowiednio wykryć symptomy zagrożenia tą patologią. Program przewiduje wykonanie dodatkowego badania USG sondą przezpochwową najlepiej (choć niekoniecznie) w trakcie każdego rutynowego badania USG w 11-14t.c., 19-24t.c. i 29 -33 t.c. W Programie projekt zakłada wykonanie 2800 badań szyjki macicy. Objętych badaniem ma być ok. 1000 kobiet (a w zasadzie ciąż) z powiatu chełmińskiego i częściowo z powiatów ościennych.
Od początku prowadzenia programu do 31 marca 2016 r.:
- objęto programem 694 pacjentki,
- wykonano 1363 badania w ramach screeningu,
- zidentyfikowano 110 pacjentek ze skróconą lub skracającą się szyjką,
- 56 z nich hospitalizowano,
- u 3 założono szew okrężny na szyjkę macicy, u 1 pesar podtrzymujący szyjkę macicy,
- 4 pacjentki urodziły przed 34 tygodniem ciąży (poród w ośrodku o wyższym stopniu referencyjności),
- pozostałe pacjentki, donosiły ciążę lub ciąża jest kontynuowana, bądź też urodziły dzieci przed ukończonym 37 tygodniem ciąży, ale bez powikłań wcześniaczych.

W Programie profilaktycznym USG stawów bioderek u noworodków celem badania jest wykrycie dysplazji stawów biodrowych, wady powstałej na skutek zaburzenia rozwoju w okresie płodowym, okołoporodowym, a także noworodkowym i niemowlęcym, co umożliwia szybkie wyleczenie i zapobiega problemom w życiu dorosłym. Obejmuje także edukację rodziców dotyczącą m.in. noszenia i układania maluszka w odpowiedniej pozycji. Tego typu profilaktyka pozwala znacznie zmniejszyć liczbę korekcji operacyjnych wykonywanych u dzieci z zaawansowana dysplazją stawów biodrowych.
Projekt zakłada 1800 badań USG, dotychczas wykonano ich ponad 1427. Zdiagnozowano 16 dysplazji i dzieciom tym zalecono szelki Pawlika. Do wykonywania badań USG stawów bioderek zakupiono specjalistyczny aparat USG.