- Nowy ambulans
Wpisał: Agata Ożyńska   W czwartek 10 stycznia nasz Szpital otrzymał nową karetkę typu „C”, zakupioną ze środków własnych ZOZ-u w drodze przetargu. Nowy ambulans to Volkswagen Crafter, który dostarczyła firma AMZ-KUTNO z Kutna.

Samochód spełnia wymogi określone w obowiązującej polskiej normie PN-EN 1789, jest zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz spełnia dodatkowe wymagania określone w SIWZ.

Profesjonalnie wykonana zabudowa sanitarna, parametry techniczne i wyposażenie pojazdu zapewniają przeprowadzenie szybkich akcji ratunkowych.

Wyposażenie przedziału medycznego gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo poszkodowanych oraz komfortowe warunki pracy.

Nowa karetka będzie zastępować ambulans, który w październiku uległ wypadkowi. Był on współfinansowany z EFRR Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu: „Świadczenia zdrowotne na wysokim poziomie w powiecie chełmińskim – zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego”.