- Nowy sprzęt medyczny w naszym szpitalu
Wpisał: Administrator   
 

NOWY SPRZĘT MEDYCZNY W NASZYM SZPITALU 


W dniu 14 października 2010 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zadanie pn : „Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w ramach realizacji projektu Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w powiecie chełmińskim poprzez modernizację oraz doposażenie SPZOZ w Chełmnie dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013” o wartości netto 2 500 000 zł.

W ramach tego postępowania zakupiono: fotele ginekologiczne, łóżka i wannę porodową, inkubatory, aparaty do ELKG, kardiomonitory, respiratory, aparat EKG, holter ciśnieniowy, pompy infuzyjne, przewoźny zdjęciowy aparat RTG, zestaw endoskopowy, bronchofiberoskop, łóżka i stoliki szpitalne, kozetki lekarskie oraz sprzęt do laboratorium, w którym znajdą się m. in. analizator hematologiczny, analizator biochemiczny, analizator immunologiczny, wirówka laboratoryjna, mikroskopy.

26 października zostały podpisane pierwsze umowy z wykonawcami, na które osobiście przyjechali przedstawiciele firmy „STOLTER” ze Stolna oraz „DELTOM” z Torunia.

Nowy sprzęt medyczny dostarczany był do ZOZ sukcesywnie. Już w piątek 29 października „ENDO ELEKTRONIK” przywieziono część zestawu endoskopowego.

STOLTER

Na zdjęciu: Kamil Bosiacki Prezes ds Ekonomicznych i Handlowych - „Stolter”;

Tomasz Cieślicki - Dyrektor ds Sprzedaży, Logistyki i Marketingu – Prokurent - „Stolter”;

Mariola Burc - Dyrektor ZOZ;

Ewa Gidaszewska - Przewodnicząca Komisji Przetargowej

DELTOM

Na zdjęciu: Marek Markowicz – Dyrektor „Deltom”

Hanna Podufalska - „Deltom”

Mariola Burc - Dyrektor ZOZ;

Ewa Gidaszewska - Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Pracownia Endoskopii:

 

 

  


Na zdjęciach: Grzegorz Haber - Vice Prezes "Endo Elektronik" oraz montaż nowego zestawu endoskopowego. 

Laboratorium:

 
 
  

Instalacja aparatu do wykonywania badań moczu z zestawem komputerowym oraz automatycznego analizatora do wykonywania badań biochemicznych.

      

Pierwsze stoliki przyłóżkowe i kozetki wyprodukowane przez firmę "Stolter" trafiły Oddział Ginekologiczno -Położniczy.

 

      

Ordynator Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Piot Piekarski cieszył się z nowych łóżek dla pacjentek.

 

  
 

Koordynator Oddziału Anestezjilogii i Intensywnej Terapii Piotr Wojciechowski przyjął nowe pompy infuzyjne, a personel medyczny został przeszkolony w ich obsłudze.

 

      

Do Pracowni RTG przedstawiciele firmy "Medicalcenter" dostarczyli mobilny aparat rtg, który służy do wykonywania zdjęć przyłóżkowych oraz skaner do cyfrowego przetwarzania obrazu badań z płyt fosforowych.

   

2 sztuki inkubatorów otwartych i lampę do fototerapii dla noworodków  dostarczyła firma NZ Techno.

     

Na Oddział Wewnętrzny Firma "Tehand" dostarczyła 5 kardiomonitorów i centralę rejestracyjną - na zdjęciach w trakcie instalacji i szkolenia personelu. 

     

      

Laboratorium wzbogaciło się o kolejny sprzęt: analizator hematologiczny; mikroskopy; analizator immunologiczny; analizator równowagi kwasowo - zasadowej; analizator biochemiczny - duży.

     

Amnioskop, aparat do ELKG i kolposkop z torem wizyjnym znajdują się na Oddziale Położniczym.

 

     

Ciąg dalszy dostaw łóżek i szafek dla Oddziału Rehabilitacji i Oddziału Chirurgicznego...

     

 ... oraz wielofunkcyjnych łóżek dla Oddziału Wewnętrznego...

      

... i łóżek elektrycznych dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Oddziału Chirurgicznego

   

 Trzy fotele ginekologiczne i dwa łóżka porodowe pojawiły się na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym. 

 

Na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii firma "Promed" dostarczyła cztery respiratory.

 

   

Firma EUROMED z Poznania dostarczyła 4 aparaty KTG w tym 1 do ciąży bliźniaczej.