Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Przetargi arrow - Konkurs - Koordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.
- Konkurs - Koordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
O G Ł O S Z E N I E
z dnia 03.07.2020r.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Koordynatora Oddziału
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.
W związku z powyższym prosi się zainteresowanych lekarzy o składanie ofert.
W ofercie należy złożyć następujące dokumenty:
1. podanie o przyjecie na stanowisko objęte konkursem;
2. opisana przez kandydata koncepcja pracy funkcjonowania oddziału w odniesieniu do kontroli zarządczej i warunków ekonomiczno- finansowych;
3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska( odpis dyplomu lekarza, odpis dyplomu uzyskania tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny , odpis aktualnego prawa wykonywania zawodu);
4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko -klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Od kandydata oczekuje się rzetelnego wykonywania świadczeń zgodnie z przygotowaniem zawodowym i obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków oraz materiałów medycznych udostępnionych przez ZOZ w Chełmnie.
Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Sekretariacie ZOZ-u lub przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej, Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „ Konkurs na stanowisko Koordynatora Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej” (należy
podać nazwę stanowiska objętego konkursem). Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu: 56 6772607.
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
PDF  - Regulamin Konkursu
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »