Menu Content/Inhalt
Strona Główna
- BRAKOWANIE (NISZCZENIE) DOKUMENTCJI MEDYCZNEJ PDF Drukuj Email
Wpisał: Agata Ożyńska   

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych stacjonarnie i ambulatoryjnie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U z 2015 roku, poz.2069), Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, indywidualna dokumentacja medyczna, po upływie okresu przechowywania, zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Planowane jest brakowanie (niszczenie) dokumentacji pacjentów leczonych do dnia 31.12.1998 roku.

Osobami  uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy albo osoba upoważniona przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Osoby uprawnione zainteresowane odbiorem, są obowiązane złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej w sekretariacie Szpitala ul. Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00 w terminie do dnia 20.12.2019

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się osobiście, najpóźniej w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku  do Działu Statystyki (budynek Dyrekcji, I piętro). Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem odbioru.

Po w/w terminie zgodnie z obowiązującą procedurą dokumentacja zostanie przeznaczona do zniszczenia .

Wnioski i upoważnienia możliwe do pobrania na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie lub osobiście w sekretariacie szpitala

 

 

PDF  - Upoważnienie,

PDF  - Wniosek,

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »