Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Przetargi arrow - Szacowanie wartości zamówienia - świadczenie usługi przewozu dla pacjentów...
- Szacowanie wartości zamówienia - świadczenie usługi przewozu dla pacjentów... PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
Chełmno, dnia 13.09.2019 r.
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu dla pacjentów Dziennego Domu
Opieki Medycznej w Chełmnie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.
„Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie
subregionu toruńskiego”
Nr RPKP.09.03.01-04-0001/18
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałania 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Umowa nr UM_WR.433.1.035.2019
 
 
 
W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie zwraca się z prośbą o informacje dotyczące szacunkowych kosztów realizacji zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Wycena musi zawierać wszystkie koszty (wartość netto i brutto) realizacji zamówienia. W
tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie formularza, który stanowi załącznik nr 2. Wycenę należy przesłać na adres mailowy: przetargi@zoz.chelmno.pl w terminie do 18.09.2019 r.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy:przetargi@zoz.chelmno.pl
UWAGA:
Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi.
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno (dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: ido@zoz.chelmno.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy na ww. usługę.
4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. i e. RODO.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6) Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych.
7) Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
8) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Szacowanie wartości zamówienia,
 
DOC  - Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis.
 
DOC  - Załącznik nr 2 - Formularz.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »