Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Przetargi arrow - Szacowanie wartości zamówienia - dostawa czajników elektrycznych w ramach projektu...
- Szacowanie wartości zamówienia - dostawa czajników elektrycznych w ramach projektu... PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
Chełmno, dnia 08.08.2019 r.
 
 
 
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
 
 
 
Przedmiot zamówienia: dostawa czajników elektrycznych w ramach projektu pt. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego” Nr RPKP.09.03.01-04-0001/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Zespół Opieki
Zdrowotnej w Chełmnie zwraca się z prośbą o informacje dotyczące szacunkowych kosztów realizacji zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Wycena musi zawierać wszystkie koszty (wartość netto i brutto) realizacji zamówienia. W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie formularza, który stanowi załącznik nr 2.
Wycenę należy przesłać na adres mailowy: przetargi@zoz.chelmno.pl w terminie do 14.08.2019 r.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy:przetargi@zoz.chelmno.pl
UWAGA:
Niniejsze zapytanie służy oszacowaniu wartości zamówienia, może również posłużyć Zamawiającemu do wyboru Wykonawcy.
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
1. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest ZOZ w Chełmnie (dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: ido@zoz.chelmno.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy na dostawę,
4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. i e. RODO,
5) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom,
6) Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych,
7) Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody,
8) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
 
Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czajników elektrycznych w ramach projektu pt. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego” Nr RPKP.09.03.01-04-0001/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Czajnik elektryczny bezprzewodowy spełniający poniższe minimalne wymagania:
1. pojemność min. 1.7 l,
2. obudowa ze stali nierdzewnej,
3. wskaźnik poziomu wody z podziałką,
4. obrotowa podstawa 360º,
5. moc min. 2000 W,
6. grzałka płytkowa,
7. automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody,
8. gwarancja min. 12 miesięcy.
Sprzęt powinien być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy.
Jeżeli w niniejszej specyfikacji wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych niniejszego opracowania. Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania materiałowo i technologicznie równoważne.
 
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Szacowanie wartości zamówienia,
 
DOC  - Załącznik nr 2
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »