Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Przetargi arrow - Szacowanie wartości zamówienia - dostawa 2 sztuk lampek w ramach projektu...
- Szacowanie wartości zamówienia - dostawa 2 sztuk lampek w ramach projektu... PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
Chełmno, dnia 08.08.2019 r.
 
 
 
 
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
 
 
 
Przedmiot zamówienia: dostawa 2 sztuk lampek w ramach projektu pt. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego” Nr RPKP.09.03.01-04-0001/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie zwraca się z prośbą o informacje dotyczące szacunkowych kosztów realizacji zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Wycena musi zawierać wszystkie koszty (wartość netto i brutto) realizacji zamówienia. W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie formularza, który stanowi załącznik nr 2.
Wycenę należy przesłać na adres mailowy: przetargi@zoz.chelmno.pl w terminie do 14.08.2019 r.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy:przetargi@zoz.chelmno.pl
UWAGA:
Niniejsze zapytanie służy oszacowaniu wartości zamówienia, może również posłużyć Zamawiającemu do wyboru Wykonawcy.
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
1. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest ZOZ w Chełmnie (dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: ido@zoz.chelmno.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy na dostawę,
4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. i e. RODO,
5) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom,
6) Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych,
7) Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody,
8) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk lampek w ramach projektu pt. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego” Nr RPKP.09.03.01-04-0001/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wg poniższej specyfikacji.
Lampka biurowa spełniająca poniższe minimalne wymagania:
1. żarówka LED,
2. źródło światła min. 5W,
3. emitująca światło naturalne,
4. długie, giętkie i ruchome ramię umożliwiające dowolne ustawianie światła,
5. energooszczędna,
6. wymiary: wysokość min. 53 cm, długość min. 10 cm, szerokość min. 15 cm,
7. gwarancja min. 12 miesięcy.
Sprzęt powinien być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy.
Jeżeli w niniejszej specyfikacji wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych niniejszego opracowania. Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania materiałowo i technologicznie równoważne.
 
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
PDF  - Szacowanie wartości zamówienia,
 
DOC  - Załącznik nr 2
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »