Menu Content/Inhalt
Strona Główna
- Podsumowanie projektu "Zdrowy maluszek" PDF Drukuj Email
Wpisał: Agata Ożyńska   
 ENG

 

 
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU "ZDROWY MALUSZEK"

 

     Zakończył się projekt pn.:"Zdrowy maluszek – edukacja i profilaktyka oraz modernizacja oddziałów ZOZ w Chełmnie w celu poprawy jakości opieki perinatalnej w regionie" dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   W ramach realizacji projektu zmodernizowano i unowocześniono pomieszczenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego, a także zakupiono aparaturę medyczną i wyposażenie dla Oddziału, które zapewnią pacjentkom oraz ich nowonarodzonym dzieciom odpowiednią opiekę medyczną. Remont przyczynił się do pełnego wdrożenia w Szpitalu systemu rooming-in, czyli systemu pozwalającego na wspólne przebywanie matki z dzieckiem. Zapewniamy pacjentkom pobyt w salach jedno-, dwu- i trzyosobowych z dostępem do łazienki w każdej sali. Poprawie uległy warunki, poziom i jakości świadczonych usług medycznych oraz warunki bytowych pacjentów a także warunki pracy kadry medycznej.
Na oddział, do poradni ginekologiczno-położniczej i Szkoły Rodzenia zakupiono m.in.:
- fotel ginekologiczny,
- łóżko porodowe,
- 2 laktatory elektryczne i 1 manualny,
- bilirubinometr,
- 4 aparaty KTG (w tym jeden do monitorowania ciąży bliźniaczej) wraz z centralnym systemem monitorującym,
- 2 aparaty USG (jeden dla poradni urazowo-ortopedycznej do realizacji programu USG bioderek),
- 6 elektronicznych wag dla niemowląt,
- 7 pomp infuzyjnych,
- 3 pulsoksymetry,
- 3 ssaki elektryczne,
- piłki, materace, fantomy niemowlęce, wanienka, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne.
 
Program predykcji porodu przedwczesnego za pomocą badania USG TV:
- objęto programem 1145 pacjentek,
- wykonano 2262 badania w ramach screeningu,
- zidentyfikowano 183 pacjentki ze skróconą lub skracającą się szyjką,
- 93 z nich hospitalizowano,
- u 5 założono szew okrężny na szyjkę macicy, u 3 pesar podtrzymujący szyjkę macicy.
 
Program profilaktycznym USG stawów bioderek u noworodków:
- programem objęto 1223 dzieci,
- wykonano 2261 badań,
- zdiagnozowano 26 dysplazji i dzieciom tym zalecono szelki Pawlika.
 
Program edukacyjny dotyczący opieki nad noworodkiem w szpitalu i w domu:
- edukację na oddziale, w Szkole Rodzenia, poradni K przeprowadzono u 1706 osób,
- w warsztatach masażu wzięło udział 180 rodziców razem ze swoimi dziećmi, edukacją objętych zostały 430 osoby.
 
 
 
    
 
     W dniu 15 grudnia 2016 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Na konferencji zostały zaprezentowane wyremontowany oddział, osiągnięcia realizowanego projektu, oraz wygłoszono referaty dotyczące prowadzonych programów.
 
 
  
« poprzedni artykuł   następny artykuł »