Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Fundusze Unijne
- Fundusze Pozyskane Przez Nasz Szpital ze Środków Unijnych PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   

 

I. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

1. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w powiecie chełmińskim poprzez modernizację i doposażenie ZOZ w Chełmnie”

     
 Nowy sprzęt w szpitalu  Kolejny etap
   

2. „Zakup nowego sprzętu, modernizacja pomieszczeń – to wyższa jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo i komfort życia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ZOZ Chełmno”

  

 
 
 
     

 

3. „Racjonalizacja systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej”

 

4. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej i adaptacja pomieszczeń ZOZ w Chełmnie gwarancją podwyższenia standardów leczenia”

 

 

 

II. Projekt „Świadczenia Zdrowotne na wysokim poziomie w powiecie chełmińskim – zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.