Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Polityka Jakości
- Polityka Jakości PDF Drukuj Email
Wpisał: Karolina Wroniecka   


POLITYKA JAKOŚCI


Nadrzędnym celem działań Szpitala jest świadczenie usług leczniczych i pielęgnacyjnych na wysokim poziomie medycznym, organizacyjnym i etycznym dla mieszkańców Chełmna i okolic, zgodnie z obowiązującym prawem.


ZADANIA BĘDĄ REALIZOWANE POPRZEZ:

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie jakości usług medycznych.

  Realizację działań na rzecz stałego i systematycznego doskonalenia umiejętności i wiedzy pracowników w zakresie wykonywanych przez nich zadań.

  Działalność w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób na rzecz mieszkańców miasta Chełmna i okolic.

  Zapewnienie pracownikom optymalnych warunków dla świadczenia usług zdrowotnych wysokiej jakości.


POLITYKĘ JAKOŚCI BĘDZIEMY REALIZOWAĆ POPRZEZ:


  - monitorowanie poziomu satysfakcji pacjenta

  - stworzenie warunków sprzyjających powracaniu do zdrowia oraz przyjaznej atmosfery wobec pacjenta na każdym etapie świadczenia usługi

  - podnoszenie kwalifikacji personelu w zakresie usług medycznych

  - dbanie o wizerunek szpitala i promowanie go na zewnątrz

  - stworzenie warunków do świadczenia usług na wysokim poziomie

  - ciągłą modernizację infrastruktury szpitala

  - osiąganie planowej sprzedaży usług medycznych oraz generowanie zysku dla szpitala.


Dyrekcja deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu we wdrażaniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Jakością, jego stałe doskonalenie dla zapewnienia Pacjentom coraz lepszych warunków leczenia i opieki.


Wszystkich pracowników Szpitala w Chełmnie czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.


Chełmno 2006.12.10


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE