Menu Content/Inhalt
Strona Główna arrow Dział Fizjoterapii
- Dział Fizjoterapii PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   

DZIAŁ FIZJOTERAPII

 

KOORDYNATOR – mgr Anna Piotrowska

e-mail: fizjoterapia@zoz.chelmno.pl
fizykoterapia@zoz.chelmno.pl

tel: 56 677 26 71 - KINEZYTERAPIA
     56 677 27 00 - FIZYKOTERAPIA

 

Dział Fizjoterapii

czynny:

poniedziałek  800-1800

       wtorek    800-1800

          środa  800-1600

     czwartek  800-1600

         piątek  800-1600

 

REJESTRACJA NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

REJESTRACJA W PORADNI DZIECIĘCEJ POZ

OSOBIŚCIE ZE SKIEROWANIEM!!! 

Poniedziałek - piątek w godz. 1130-1430  

 Tel: 56 677 26 94

 

PLANOWANIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH ODBYWA SIĘ W DNIU ROZPOCZĘCIA CYKLU ZABIEGOWEGO.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKIEROWANIA

Skierowanie wystawione przez lekarza na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych nie musi obecnie zawierać rodzaju zabiegów ponieważ kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie fizjoterapii leży w gestii magistra fizjoterapii, który dokonuje tych czynności w ramach wizyty fizjoterapeutycznej.

 

Skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych zawiera następujące elementy:

a) pieczęć, naklejkę lub nadruk zawierające nazwę (firmę) i adres świadczeniodawcy z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia,

b) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL,a w przypadku braku numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) rozpoznanie w języku polskim,

d) kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD - 10

e) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo - oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

f) podpis oraz imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania,

g) każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do dalszego leczenia ( w tym również świadczeń fizjoterapeutycznych), dołącza do skierowania: kopię wyników badać diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania; istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

 

                   Natomiast w przypadku braku przeciwwskazań informacja o tym fakcie powinna również zostać odnotowana na skierowaniu. Brak tego elementu będzie skutkował zwrotem skierowania do lekarza, który je wystawił, celem uzupełnienia, planowaniu dalszego procesu leczenia. 

 

TERMIN WAŻNOŚCI SKIEROWANIA WYNOSI 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ LEKARZA

PACJENCI Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA KOPI DOKUMENTU.

 

W Dziale Fizjoterapii pracuje kompetentna i wysoko wykwalifikowana kadra.

FIZJOTERAPEUCI:


  • mgr spec. Anna Piotrowska
  • mgr Monika Pyła
  • mgr Roksana Murawska
  • mgr Karolina Mahlzan
  • lic Urszula Smętek
  • st. tech. Anita Falkiewicz
  • st. tech. Henryka Gamańska
  • tech. Agnieszka Drzazga 
 
 
Do obowiązków Działu Fizjoterapii należy realizacja świadczeń z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej, obsługa rehabilitacyjna pacjentów oddziałów szpitalnych.
 
 
 
KINEZYTERAPIA 
W pracy z pacjentem fizjoterapeuci wykorzystują elementy różnych metod kinezyterapeutycznych dostosowując je do potrzeb pacjenta. Kinezyterapia jest stosowana jako podstawowa forma usprawniania w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, ale najczęściej jest łączona z innymi formami leczenia, szczególnie z zabiegami fizykoterapeutycznymi
 
 
 
FIZYKOTERAPIA
Fizykoterapia to forma leczenia wykorzystująca zjawiska fizyczne takie jak światło, pole magnetyczne, prąd elektryczny, fale akustyczne, niską i wysoką temperaturę by pobudzić procesy biochemiczne w tkankach w celu uzyskania efektów przeciwbólowych, zmniejszenia stanów zapalnych, przyspieszenia procesów regeneracyjnych. Nasza placówka oferuje szeroką różnorodność zabiegów fizykoterapeutycznych.
 
 

W Dziale Fizjoterapii istnieje możliwość wykupienia zabiegów prywatnych.

Cennik

Fizykoterapia:

Diadynamik – 8 zł

Jonoforeza - 8 zł

Galwanizacja - 8 zł

Elektrostymulacja - 8 zł

Interdyn - 8 zł

Magnetoterapia - 8 zł

Laser – 7 zł

Laser punktowy – 10 zł

Sollux – 5 zł

Ultradźwięki – 8 zł

Tens – 8 zł

Prądy Kotza – 8 zł

Prądy Traberta (UR) – 8 zł 

Fango - 8 zł

Krioterapia - 6 zł ( 1,5 min )

Hydroterapia:

Kąpiel perełkowa – 20 zł

Kąpiel wirowa – 15 zł

Kinezyterapia:

Ćwiczenia czynno-bierne, wspomagane, pionizacja –25 -35 zł

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne – 15 zł

Ćwiczenia specjalne NDT, PNF – 35 zł

Nauka czynności lokomocyjnych – 10 zł

Terapia manualna – 35 zł

Ćwiczenia ogólnousprawniające – 20 zł

Instruktaż wad postawy - 20 zł

Trakcja - 15 zł

System Redcord (ćwiczenia w podwieszeniu ) - 15 zł

Masaż:

Masaż suchy całkowity kręgosłupa – 45zł

Masaż suchy częściowy kręgosłupa -30 zł

Masaż limfatyczny ręczny - 35 zł

Masaż twarzy - 20 zł

Masaż pneumatyczny BOA - zabieg leczniczy - 20 zł