Menu Content/Inhalt
- Zakład Opiekuńczo Leczniczy PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   

          

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

 

 

Ograniczenia dotyczące odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL.


- Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie od 14:00 do 18:00.

- W zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym może przebywać jednorazowo 1 osoba odwiedzająca.

- Czas i kolejność odwiedzin ustala każdorazowo pielęgniarka pełniąca dyżur.

- W ciągu dnia do jednego pacjenta może wejść jedna osoba na czas 15 minut.

- Osoba odwiedzająca musi przejść triaż (namiot) i wypełnić ankietę, która jest
podstawą wejścia na odział.

- Każdy odwiedzający musi być zabezpieczony we własnym zakresie w środki zakrywające usta i nos np. szalik, maseczka.

 


Personel ZOL

Kierownik: mgr Anna Płotkowiak - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Z-ca Kierownika: mgr Danuta Pantlinowska - specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

 Lekarz: Alicja Soborska - specjalista chorób wewnętrznych

Tel. 56 677 26 66 

e-mail: zol@zoz.chelmno.pl

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy powstał 1 stycznia 2005 roku. Usytuowany jest na terenie szpitala. Obecnie dysponuje 37 miejscami.

W zakładzie mogą przebywać osoby, które nie wymagają leczenia szpitalnego, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają nadzoru lekarskiego, kompleksowej pielęgnacji i rehabilitacji.

NFZ pokrywa koszty opieki medycznej, natomiast pacjent płaci koszty wyżywienia i zakwaterowania - zgodnie z ustawą (miesięczna opłata wynosi 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu).

Informacji na temat przyjęcia pacjenta udziela Kierownik ZOL

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.30 

tel. 56 677 26 66

Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta do ZOL wypełnia

na wniosek pacjenta lekarz i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego. Można je wydrukować z zakładki "DO POBRANIA" - kliknij

 

W przypadku żywienia dojelitowego i pozajelitowego należy

 

dodatkowo dołączyć następujące dokumenty:


- karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowegoPDF

- subiektywna globalna ocena stanu odżywienia (SGA)PDF

- skala GlasgowPDF

 

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy jest w pełni dostosowany

do potrzeb

osób niepełnosprawnych. W kwietniu 2014r. został

przeniesiony na II

piętro budynku szpitalnego, oraz zmodernizowany

i wyposażony w

nowy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.


 

W każdą niedzielę w kaplicy szpitalnej o godzinie 10.30

odprawiana jest Msza Święta, w której mogą

uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Tym spośród

pacjentów, którzy mają trudności w poruszaniu się

personel oddziału umożliwia dotarcie do kaplicy,

a osoby unieruchomione z przyczyn zdrowotnych

w łóżkach mogą liczyć na wizytę księdza

w swoim pokoju.

 

 

Latem do dyspozycji pacjentów jest park szpitalny. Z pomocą

wolontariuszy miło spędzają tam czas.Nad pacjentami całodobową opiekę sprawuje zespół

pielęgniarek

i lekarzy. Pacjenci mogą posiadać prywatne przedmioty, do

których są

przywiązani oraz odbiorniki TV/radia.

 

CEL

 

Celem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest objęcie

całodobową

opieką i leczeniem osób, które ze względu na zły stan

zdrowia, stopień

nie pełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego

 

funkcjonowania nie mogą przebywać w swoim środowisku

domowym.

 

Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmuje

swoim

zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób

niewymagających hospitalizacji w celu poprawy stanu

zdrowia,

zapobieganiu powikłaniom wynikającym z procesu

chorobowego

i unieruchomienia, aktywizację i usprawnienia ruchowe,

bezpieczeństwo i opiekę. Zapewnienie tym osobom środków

farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczeń

i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia i diety.

 

Gwarantujemy kontynuację leczenia farmakologicznego,

opiekę

lekarską z możliwością konsultacji lekarzy specjalistów,

niezbędną

diagnostykę (na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej),

a w razie 

potrzeby leczenie w oddziałach szpitalnych.Pielęgniarka - Mirosława Mirus

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

NIE JEST DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Przeznaczony jest dla osób mających określone problemy

zdrowotne, istotne

deficyty w samoopiece oraz wymagających nadzoru

specjalistycznego. Nie

mogą więc trafić tu ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów

pomocy

społecznej, lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką

jest trudna sytuacja socjalna.

 

KOGO PRZYJMUJEMY

Pacjentami Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego mogą być

osoby, które

przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces

diagnozy,

leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia

zachowawczego i nie

wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stopień

niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego bytowania

i uwarunkowania społeczne (brak stałej opieki osób trzecich,) nie

mogą

przebywać w środowisku domowym.

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego nie może być przyjęty

pacjent

z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.REHABILITACJA


Rehabilitacja w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym odbywa się

codziennie w zależności od schorzeń,

potrzeb i zaleceń lekarza.

Rehabilitacja ma na celu ograniczenie skutków

unieruchomienia, zmniejszenie upośledzenia ruchowego,

a tym samym podniesienie sprawności fizycznej.


PLAN DNIA W ZAKŁADZIE

OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM

 

  5.00 - 7.30 CZYNNOŚCI HIGIENICZNO -PIELĘGNACYJNE

  7.30 – 8.30 ŚNIADANIE

  8.30 – 9.30 WIZYTA PIELĘGNIARSKO – LEKARSKA

  9.30 – 12.00 CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – PIELĘGNACYJNE

  12.00 – 13.00 OBIAD

  13.00 – 14.00 CZAS WOLNY DLA PACJENTA

  14.00 – 17.00 CZYNNOŚCI HIGIENICZNO –PIELĘGNACYJNE

  17.00 – 18.00 KOLACJA

  18.00 – 19.00 CZAS WOLNY DLA PACJENTA

  19.00 – 22.00 CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – PIELĘGNACYJNE

  22.00 – 5.00 CISZA NOCNA


  ODWIEDZINY PACJENTÓW DO GODZINY 20.00


   

 
Lekarz - Alicja Soborska
 
Kierownik ZOL - mgr Anna Płotkowiak
 
Z-ca Kierownika - Danuta Pantlinowska

PERSONEL

 

Kierownik Zakładu - mgr Anna Płotkowiak

Z-ca Kierownika - mgr Danuta Pantlinowska


Lekarz nadzorujący stan zdrowia pacjentów

 lek. med. Alicja Soborska udziela

informacji od poniedziałku do piątku

od godz. 9.00 do 11.30.

 


mgr Danuta Pantlinowska – specjalista pielęgniarstwa opieki

długoterminowej

Jolanta Palac – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Małgorzata Brzóskowska – specjalista pielęgniarstwa opieki

długoterminowej

Mirosława Mirus – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Mirosława Michałowska – specjalista pielęgniarstwa opieki

długoterminowej

Bożena Piwońska – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Małgorzata Szrubka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

mgr Barbara Długińska – pielęgniarka dyplomowana

Ewelina Wagner – pielęgniarka dyplomowana

Małgorzata Ożyńska – pielęgniarka dyplomowana

Aneta Jarentewicz - opiekun medyczny

Łukasz Lisewski - opiekun medyczny

Jolanta Pawelczuk – dietetyczka

Bernadetta Rembezasalowa gospodarcza

 

Posiadamy długoletnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji

i opieki, wypracowane

procedury jakościowe oraz fachowy personel medyczny

z wieloletnim doświadczeniem i praktyką.

Personel Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

zapewnia przebywającym w nim pacjentom

poczucie bezpieczeństwa, godności i intymności.