56 677 26 07

Wsparcie dla szpitala od Fundacji "Pocztowy Dar"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pragnie serdecznie podziękować Fundacji "Pocztowy Dar" za przekazanie środków finansowych na rzecz szpitala, które zostaną przeznaczone na zakup kardiomonitorów.

" Fundacja „Pocztowy Dar” wsparła Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Fundacja „Pocztowy Dar” wsparła zakup kardiomonitorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Decyzja o przekazaniu darowizny to kolejny krok Poczty Polskiej w realizacji programu walki z COVID-19. W sumie na ten cel w postaci darowizn dla instytucji medycznych przeznaczono dotychczas blisko 600 tys. złotych.

Fundacja „Pocztowy Dar” przekazała 50 tys. zł na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.  Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup kardiomonitorów dla oddziału covidowego Szpitala.

– Poczta Polska na wiele sposobów wspiera działania instytucji, które walczą z epidemią. Jednym z nich jest wsparcie finansowe ze strony Fundacji „Pocztowy Dar” na zakup specjalistycznego sprzętu dla szpitali. Szpitale, do których trafia pomoc są wskazywane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, po rekomendacji Ministerstwa Zdrowia. Jestem przekonany, że dzięki takiemu wsparciu będziemy mogli pomóc wielu pacjentom oraz ułatwić wykonywanie codziennych obowiązków kadrze medycznej  – mówi Krzysztof Falkowski, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

Szpital w Chełmnie dzięki darowiźnie Fundacji “Pocztowy Dar” będzie mógł zakupić systemy monitorujące podstawowe funkcje życiowe – 5 kardiomonitorów wraz z centralą. Urządzenia umożliwią ciągłą ocenę parametrów EKG, saturację krwi i ciśnienia tętniczego. Zakupione kardiomonitory będą wykorzystywane w leczeniu pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 i chorych z powikłaniami po przebytym zakażeniu. Są one konieczne do prawidłowego prowadzenia procesu terapeutycznego. 

– Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie realizuje świadczenia opieki zdrowotnej związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz hospitalizacją pacjentów na innych oddziałach, którzy z powodu COVID-19, ze względu na stan zdrowia, wymagają dalszej kontynuacji leczenia. Zakup sprzętu ze środków finansowych przeznaczonych przez Fundację „Pocztowy Dar” w zdecydowanym stopniu wpłynie na poprawę jakości udzielanych świadczeń oraz komfort pracy personelu medycznego. W imieniu pacjentów i lekarzy dziękuję za wsparcie w tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich czasie – podkreśla Marzanna Ossowska, dyrektor ZOZ w Chełmnie.

Dotychczas Fundacja „Pocztowy Dar” wsparła szereg instytucji walczących z epidemią koronawirusa. Ze środków przekazanych przez Podmioty z Grupy Poczty Polskiej oraz indywidualnych darczyńców,  Fundacja „Pocztowy Dar” pomaga szpitalom w zakupie drogiego sprzętu, z którego pacjenci będą mogli korzystać przez lata. Są to urządzenia wykorzystywane zarówno w diagnostyce pacjentów, jak również w procesie ich leczenia. W ostatnim czasie Fundacja „Pocztowy Dar” przekazała darowiznę na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy na zakup aparatu USG z systemem nawigacji igły oraz dwóch aparatów do wysokoprzepływowej donosowej terapii tlenem. W ubiegłym roku wsparcie finansowe otrzymało kilka szpitali oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, które dzięki środkom Fundacji zakupiło analizator osocza ozdrowieńców.

– Pieniądze na pomoc Fundacji dla szpitali pochodzą ze środków celowych od  podmiotów z Grupy Poczty Polskiej oraz indywidualnych darczyńców. Jest ich teraz naprawdę wielu. Niejedna z osób na ten cel wsparła fundację więcej niż jeden raz, często przekazując znaczne kwoty. Wszystkim im serdecznie dziękujemy. Fundacja „Pocztowy Dar” od 10 lat pomaga pocztowcom i ich rodzinom, a obecnie wspiera działania w walce z epidemią. To ważny element w naszej działalności – wierzymy, że działając razem pokonamy ten trudny czas – mówi Bogusława Kłoda-Dębska, prezes Fundacji „Pocztowy Dar”.

Z pieniędzy przekazanych na walkę z koronawirusem przez podmioty z Grupy Poczty Polskiej utworzony został także fundusz pomocowy dla pracowników Poczty Polskiej i ich rodzin, którzy ciężko przeszli Covid-19. Fundacja pomaga im m.in. w sfinansowaniu kosztów leczenia i rehabilitacji. "

materiał: Poczta Polska S.A. Biuro Prasowe 
https://media.poczta-polska.pl/pr/660248/fundacja-pocztowy-dar-wsparla-zespol-opieki-zdrowotnej-w-chelmnie