56 677 26 07

Odwiedziny pacjentów

Zespół Opieki Zdrowotnej informuje, że z dniem 03.06.2022r. zarządza następującą organizację odwiedzin: 

- zaleca się aby odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywały się w godzinach od 14:00 do 16:00,
- zaleca się umożliwienie odwiedzin jedno czasowo przez jedną osobę, w szczególnych sytuacjach dwie osoby,
- każdy odwiedzający musi być zabezpieczony we własnym zakresie w środki zakrywające usta i nos np. maseczka oraz zdezynfekować ręce przed wejściem na oddział.