56 677 26 07

Podsumowanie roku 2022

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie przedstawia podsumowanie 2022 r.


STYCZEŃ
- zakup videogastroskopu do Pracowni Endoskopii,  który został dofinansowany przez Urząd Wojewódzki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- zakup aparatu USG firmy CANON do pracowni USG - zakup dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie

MARZEC
- zakup oraz montaż szlabanu

KWIECIEŃ
- budowa łącza światłowodowego między budynkami szpitala

- zakup optyki Hopkins na potrzeby Bloku Operacyjnego


MAJ
- zakup analizatora do Laboratorium  

- zakup videokolonoskopu do Pracowni Endoskopii, który został dofinansowany przez Urząd Wojewódzki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- utworzenie nowego punktu poboru materiału do badań laboratoryjnych

LIPIEC

- zakup systemu monitoringu wizyjnego na terenie ZOZ

- zakup stołu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii

- montaż klimatyzacji na Bloku Operacyjnym – dofinansowany zakup

SIERPIEŃ
- zakup kapnografu na potrzeby Izby Przyjęć


PAŹDZIERNIK

- wymiana połaci dachu na budynku prosektorium

- remont WC pacjentów i personelu, gabinetu światłolecznictwa oraz hydroterapii w Dziale Fizjoterapii – zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie


LISTOPAD

- dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – inwestycja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia z środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19


GRUDZIEŃ

- zakup diatermii na potrzeby Bloku Operacyjnego – zakup dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie

- remont oraz położenie posadzki w korytarzu piwnicy szpitala – zadania dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie