56 677 26 07

Podsumowanie 2021 roku

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, w związku ze zbliżającym się końcem 2021 roku, pragnie podzielić się inwestycjami dokonanymi w mijającym roku oraz otrzymanymi darowiznami.

LUTY
ZOZ w Chełmnie dzięki zaangażowaniu Oddziału PGNiG w Zielonej Górze, w walkę z pandemią COVID-19 otrzymał w darowiźnie samochód osobowy marki Opel Insignia.

MARZEC
ZOZ w Chełmnie zakupił lifepack dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz macerator dla Oddziału Chorób Wewnętrznych.

KWIECIEŃ
- ZOZ w Chełmnie otrzymał dotację od Starostwa Powiatowego w Chełmnie na przygotowanie dwóch punktów szczepień,
- wykonano dodatkowe miejsca parkingowe, które zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
- za okazaną życzliwość Pana Marka Karwana zostały doposażone w meble następujące oddziały: Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Pediatryczny, Izba Przyjęć oraz Dział Fizjoterapii,
- dzięki hojności Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Toruniu ZOZ w Chełmnie otrzymał w darowiźnie aparat EKG, który został przeznaczony dla Oddziału Chorób Wewnętrznych,
- Dział Fizjoterapii został doposażony w aparat do krioterapii a Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w bieżnię.

MAJ
Zakup kardiostymulatora dla Oddziału Chorób Wewnętrznych.

CZERWIEC
- zakup pięciu kardiomonitorów dla Oddziału Chorób Wewnętrznych dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Fundacji „Pocztowy Dar”,
- darowizna klimatyzatorów dla Oddziału Chorób Wewnętrznych od firmy MEDOS, SISO-POL, Agro-Sieć oraz Gospodarstwa Rolnego w Wabczu.

SIERPIEŃ
Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Dziale Fizjoterapii z otrzymanej dotacji od Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

WRZESIEŃ
Przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim ZOZ w Chełmnie pozyskał dwa urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, które są wykorzystywane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz jezdny aparat RTG.

LISTOPAD

Wykonano instalację gazów medycznych na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej na bazie, którego powstał Oddział COVID.

GRUDZIEŃ
- zakupiono ambulans, którego zakup został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie,
- Dział Fizjoterapii pozyskał sprzęt System Rehabilitacji Funkcjonalnej Neuroforma, który pozwoli na poszerzenie świadczonych usług. Zakup został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 
- wykonano instalację gazów medycznych na Oddziale Pediatrycznym na bazie, którego powstał Oddział COVID.