56 677 26 07

Nowy ambulans

Dnia 22.12.2021r. odbyło się oficjalne przekazanie nowego ambulansu zakupionego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Podczas przekazania nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez Starostę Pana Zdzisława Gamańskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Janusza Błażejewicza oraz Dyrektora ZOZ Panią Marzannę Ossowską.

Zakup Karetki został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie.