56 677 26 07

Opieka koordynowana - wyższy standard POZ

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie rozpoczyna program opieki koordynowanej - opieki skupionej na pacjencie.

Aby wesprzeć pacjentów POZ w procesie leczenia, został powołany koordynator, który po zaleceniach i konsultacji lekarzy POZ będzie wspomagał organizację leczenia.


Korzyści dla pacjentów:
  • dostęp do koordynatora, który planuje i monitoruje przebieg diagnostyki oraz terapii, co ważne przypomina także o nadchodzących wizytach,
  • zapewnienie planu leczenia, czyli kontynuacji leczenia także poza POZ,
  • wzrost zaufania do POZ oraz do personelu medycznego i niemedycznego swojej poradni,
  • sprawniejszy przepływ informacji m.in. o stanie pacjenta i wynikach jego badań między lekarzem rodzinnym a lekarzami innych specjalności.
Zapraszamy do kontaktu pacjentów z chorobami przewlekłymi tj: nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, choroby tarczycy, którzy oprócz kontynuacji leczenia farmakologicznego mieliby chęć umówienia wizyty u lekarza POZ lub też wykonania podstawowych badań laboratoryjnych.

Kontakt telefoniczny pod numerem 56 677 27 03, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Informujemy, że w dniach 1.08.2022-12.08.2022 koordynator wspierający organizację leczenia przebywa na urlopie.